Da se prijavite za ED Novosti, upišite
vašu e-mail adresu i kliknite na Prijavi se

 

 

 

NOVO! Septembar 2012.  Za primene gde je cena sistema od presudnog značaja ED je razvio familiju digitalnih HYT senzora sa "dalekoistočnom cenom", ali sa kvalitetom i tačnošću koji se sreće samo kod skupljih modela senzora. Drugi, cenovno još povoljniji model iz iste familije je digitalni TS senzor koji meri samo temperaturu.

 

Sa HYT i/ili TS senzorima može da se formira mreža od 127 mernih mesta. Senzori se povezuju ekonomičnim telefonskim kablom koji se na kraju uključuje u USB port  PC-a.

 

 Merni opseg HYT senzora je od -40 do +85°C. Tačnost za temeraturu je ±0.5°C max. (tipično 0.3°C) sa rezolucijom od 0.1°C. Tačnost relativne vlažnosti je bolja od 3%, (tipično 2%) a rezolucija je 0.1%. TS senzor ima isti opseg, ali i višu tačnost (tip. 0.2°C).

 

Ako korisnik upotrebi ED-ov softver za merenje RH&T neće biti potrebno da poznaje hardverske detalje ili da se bavi programiranjem. Prateća grafička SCADA (LabView.exe) meri, linearizuje, matematički obrađuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala u realnom ili prošlom vremenu. Podržani su GSM prenos alarma kao i druge GAMP i HACCP specifikacije. Etaloniranje senzora se vrši na zahtev korisnika. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više informacija je na strani HYT senzori

 

Drugi tipovi RH&T senzora i mreža su na strani Opšte o RH&T senzorima i mrežama

 

 

Prilikom priključenja senzora na merni sistem postoji stalni i visoki rizik od "petlje uzemljenja". Kondicioneri i Transmiteri sa galvanskom izolacijom od 1.500 Vrms (4kV za 1 minut) rešavaju ovaj problem u potpunosti.
 

Ulazni signal se filtrira, pojačava, linearizuje, izoluje i konvertuje na izlazni naponski ili strujni nivo, pogodan za priključenje na PC akviziciju podataka, PLC ili neki drugi merni sistem. 
 

Tipična tačnost je ±0,03% i linearnost ±0,01%. Na raspolaganju su modeli za merenje napona, struje, efektivnih vrednosti (RMS-to-DC), RTD,  za termoparove, potenciometre, merne mostove itd. Kondicioneri imaju instrumentacione specifikacije komparativne sa  najboljim proizvodima, ali imaju nižu cenu. Isporuka je u roku od 1 do 2 dana, a za veće količine je  7 do 10 dana. Specijalne specifikacije su dobro došle.

 

Opšte o Izolovanim Kondicionerima i Transmiterima

 

Izolovani Kondicioneri visoke tačnosti

 

Dvožični, izolovani, Transmiteri sa petljom 4-20 mA

 

 

 
 

  Povoljna cena, kvalitet i dug garantni rok

Naše Kondicionere i Transmitere koristi veliki deo srpske industrije, vojske, nauke i tehničkih instituta na primer: Instituti za Fiziku, Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Vinča, velike kompanije kao, EPS, Simens, EPCG, Beogradske Elektrane, US Still i mnogi drugi. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina.

 
 

    

 

 Stotine bežičnih senzora mogu da formiraju distribuiranu mrežu za merenje relativne vlažnosti i temperature. GWS mrežu (Global Wireless System) čine "ZigBee" bežični senzori koji su globalni standard i superiorna alternativa senzorima koji se povezuju kablovima. Senzori imaju visoku tačnost, domet do 500 m, godišnje trajanje baterije, konkurentnu cenu i dug garantni rok.

GWS mreža bežičnih senzora se koristi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za nadzor skladišta, hladnjača, frižidera, zamrzivača u bolničkom prostoru za čiste sobe i u mnogim drugim primenama. Etaloniranje senzora u akreditovanoj laboratoriji se radi na zahtev korisnika. Garantni rok je 5, servisni rok je 7 godina.

 

Grafički softver podržava FDA "21 CFR Part 11", GAMP i HACCP preporuke. Softver ima bazu podataka i podržava distribuiranu bežičnu akviziciju, monitoring merenje, logovanje, alarmiranje, analizu i štampanje. Više informacija o pojedinačnim tipovima senzora je na strani: Bežični senzori GWS flajer u PDF formatu je na strani: Automatski sistem bežičnog merenja relativne vlažnosti i temperature.

   

 

 

Familija industrijskih digitalnih senzora za klimatska merenja, termo - higrometri, mere temperaturu, relativnu vlažnost i opciono apsolutnu vlažnost, tačku rose, atmosferski i diferencijalni pritisak.

 

Mreža do 1.020 VTS Senzora-Transmitera se preko RS-485 i ModBus protokola može priključiti na PC, PLC ili za više performanse na Industrijski PC A2 ili Embedded  A7 PC.

 

Ako korisnik želi analogni tip senzora, u ponudi su i modeli sa strujnim izlazima od 4 do 20 mA.

 

VTS senzori su namenjeni za farmaceutsku i prehrambenu industriju, čiste sobe, bolnički prostor, za nadzor skladišta, hladnjače, zamrzivače i druge, slične primene. Ovaj tip senzora ima IP66 specifikaciju i radi od -40 do +85°C. Najpreciznija verzija za temeraturu ima tačnost od ±0.2°C sa rezolucijom od 0.1°C. Tačnost relativne vlažnosti je bolja od 1.8%, a rezolucija je 0.1%.
 
Ceo s
istem prati VTP µSCADA koja se grafički prilagođava potrebama korisnika. Softver ima bazu podataka i radi distribuiranu akviziciju podataka, merenje, upravljanje, monitoring, logovanje, alarmiranje i štampanje. Podržane su FDA "21 CFR Part 11", GAMP i HACCP preporuke. Etaloniranje senzora je na zahtev. Garantni rok je 7 godina.  Opšte o senzorima i sistemima za merenje relativne vlažnosti i temperature.

 

 

 

 
 

  Sistemi za merenje vlažnosti i temperature

Electronic Design ima ključne reference kod proizvođača hrane i lekova: Hemofarm, Velefarm, Adoc, Hemomont, Frasenius, Farmalogist, Inpharm,  Galenika, Pharma Swiss, Glosarij, LEK, Vetprom, Farmegra, Hercegovinalijek,
Ufar, Panpharma, Baypharm, Esensa, Polimark, Laboratorija Soja Protein,...

 
 

   

 

 VTL je minijaturni, vrlo precizan, baterijski, Loger za merenje relativne Vlažnosti i Temperature. Koristi se za praćenje robe u transportu (hladan lanac), mapiranje prostora, u proizvodnji i čuvanju hrane i lekova u procesnoj industriji kao i za mnoge druge primene.

 

Merni opseg  relativne  vlažnosti  je od 0 do 100% i temperature od -20°C do +60°C (opciono -40 do 85°C). VTL ima vrlo nisku potrošnju i bateriju za višegodišnja merenja. Snimljeni podaci se preko USB porta prebacuju na PC gde se pomoću pratećeg grafičkog softvera zapisuju, analiziraju i štampaju. Na zahtev budućeg korisnika logeri mogu da se etaloniraju u akreditovanoj laboratorije po ISO-17025.

 

Softver prati preporuke 21 CFR Part 11 od FDA (Američka agencija za hranu i lekove). Početni podaci su na strani Loger za merenje RH&T, a flajer je u PDF formatu  VTL.
 

  

RS-485 je najpopularniji komunikacioni standard u industriji. Svi drugi standardi kao što su Modbus, Profibus, Interbus, Optomux Data Highway, Mesurment Bus, P-Net itd., su samo njegova softverska (protokolska) nadgradnja i u vrlo retkim slučajevima mala hardverska intervencija...

 

ISO-485 je profesionalni industrijski, optički izolovan  serijski adapter, koji RS-232 konvertuje u polu-dupleks ili u dupleks RS-422/485. Modul je takođe, izolovan i od el. napajanja. ISO-485 je idealan za teške industrijske primene. Radi bez programiranja. Maksimalan domet je do 11 km. Brzina prenosa je od 150 do 115.200 bit/s. Ugrađena je zaštita od tranzijenata i prenapona. Instalira se na DIN šinu. ISO-485 ima vrlo povoljnu cenu i Garantni rok je 7 godina. Sve za RS-485.

 


I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

 

PLC je dobar. Industrijski PC je BOLJI !
 

 

Maj, 2012. Electronic Design predstavlja A7, svoj inovativni dizajn sa novom idejom koja integriše današnja napredna tehnička i superiorna tehnološka rešenja. A7 je projektovan pre šest godina, ali ga tek sada objavljujemo, nakon pojave nove INTEL®-ove generacije modernih procesora sa malom disipacijom.

 

A7 je kompletan, u ovom trenutku po volumenu, svetski najmanji (115 x 99 x 25 mm) Embedded, a istovremeno i Industrijski PC (IPC) prvenstveno dizajniran i namenjen za montažu na DIN šinu.  

 

A7 je projektovan u PLC maniru, ali za razliku od njega, on je PC kompatibilan sistem sa znatno većom procesorskom snagom On ima VGA, USB, izolovane RS-232 i RS-485 portove,  Gigabitni Eternet, fleš diskove, i  operativni sistem  po izboru korisnika.

 

A7 radi sa ATOM Silverthorne pro-cesorima od 1.1 ili 1.6 GHz. Modul nema rotacione komponente kao što su ventilatori za hlađenje jer koristi princip odvođenja disipacije prirodnom konvekcijom vazduha. Takođe, A7 nema standardni disk sa elektro motornim pogonom već radi sa brzim, polu-provodničkim, Flash diskom (SSD).

 

Podržani su popularni softverski alati kao Labview, CVI i CoDeSys i operativni sistemi Win7, WinXP, WinEmbedded, WinCE, Linux...

 

A7 je prva i osnovna komponenta planiranog modularnog i ekonomičnog, sistema, čiji će analogni i digitalni I/O moduli takođe, biti dizajnirani za montažu na DIN šinu i sa kojima će komunicirati pomoću popularnog Modbus protokola.

 

Ovaj perfektno dizajniran proizvod nudi korisniku veliku procesorsku snagu, modularnost i napredne performanse za rešenje projekata koje je teško ili nemoguće rešiti sa PLC sistemima. Malo više informacija se nalazi na strani A7 Embedded PC.

   

 

A2 industrijski PC može da kapitalizuje vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način poveća produktivnost i performanse svakog okruženja. 
 
            
Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom,
A2 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

 A2 je industrijski PC sa plug-in analognim i digitalnim I/O modulima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Radi sa snažnim Intel "Core 2 Duo" od 2 GHz ili sa "Low Power" ATOM procesorom od 1.6 GHz bez prinudnog hlađenja.
 
A2 ima raznovrsne komunikacione mogućnosti: Eternet 10/100 Mbps, Internet, GPS, GSM, GPRS, Zigbee, i satelitske komunikacije. A2 ima VGA interfejs, hard disk ili SSD, CompactFlash, 4 USB porta, RS-232, izolovani RS-485 (opcija) i "Vočdog". Podržani su moderni softverski alati i operativni sistemi.

 

 

Opšte informacije o A2

Šasije za A2 

Analogni i digitalni I/O moduli za A2 

Softver za A2 

Procesorski moduli za A2  

CENE A2 sistema i komponenata  

 
 

  A2 na nuklearnom reaktoru

Za merenje zračenja na velikom nuklearnom reaktoru, Institut Vinča koristi mrežu A2 Industrijskih PC-a.  U internoj računarskoj mreži moguće je praćenje trenutnih vrednosti nivoa zračenja.

 
 

 

 
 

  A2 u Americi

Kompanija FLEXIBLE ROBOTIC ENVIRONMENT (Dakota, USA) vrlo uspešno koristi naš industrijski PC A2 za ugradnju u svoje raznovrsne "Gentri - Gimbal" robote. Neki detalji su na YouTube: 123,  i par slika: 45

 
 

 

 
 

  A2 u BOINGU

Electronic Design objavljuje da je validaciona komisija kompanije "BOEING" odobrila praksu kompanije FRE (USA) da u svoje visoko sofisticirane Genttri-Gimbal robote ugrađuju srpski Industrijski PC A2 koji upravlja robotom sa devet stepeni slobode! Robot se koristi za rad u kokpitu Boingovih aviona.

 

Ovo visoko priznanje za našu ideju, projektovanje, razvoj, dizajn i proizvodnju Industrijkih PC-a smatramo najvišom mogućom referencom, koja visoko pozicionira industrijski A2 u PC svetu. 

 
 

 

 
 

A2 u Elektroprivredi Crne Gore 

Dispečerski centar Elektro Privrede Crne Gore u Podgorici, koristi 24 distribuirana industrijska PC-a A2 za daljinsko merenje upravljanje, monitoring i akviziciju podataka sa svojih elektrana, udaljenih trafostanica i elektro razvoda.

 
 

   

 

  

 

A2 Logger je prenosni PC, projektovan za akviziciju, monitoring, merenje i snimanje podataka. Logger ima visoke performanse koje kroz softver mogu lako da se prilagode novom mernom okruženju i da omoguće visoku udobnost prilikom merenja i prikupljanja podataka na terenu. Pogledajte A2 Logger.

 

 
 

A2 Logeri u Elektroprivredi

Većina hidro i termo elektrana u našoj zemlji za snimanje događaja, merenje, akviziciju podataka, logovanje podataka i balansiranje generatora i turbina koriste prenosni PC  "A2 Logger".

 
 

 

 

 

Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje električnih uređaja koji rade sa stabilisanim naponom od 12, 24 ili 48 VDC. Izvori su dizajnirani za montažu na DIN šinu i mogu da rade sa T-BUS konektorima koji se postavljaju na DIN šinu i tako povezuju napajanje sa ED-ovim RS-485 konvertorima, kondicionerima, transmiterima, itd.  Konektori oslobađaju korisnika da provodnicima spajaju izvor sa potrošačima. U ponudi su 30 i 90 W. Ulaz je 85 do 265 VAC ili od 100 do 400 VDC. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani Serije CS
 

 

USB-485 konvertor je optički izolovani (1.5 kV rms kontinualno ili 4 kV rms 1 minu) serijski adapter, koji USB konvertuje u poludupleks RS-485. Takođe, Izolovan je i od napajanja. Domet je od 1.3 do 11 km. Brzina prenosa je od 150 boda do 500 kboda. Ugrađena je zaštita od prenapona i tranzijenata. Vrlo dobro dokumentovan, na srpskom jeziku. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Performanse potvrđene u stotinama industrijskih primena. Više tehničkih detalja nalazi se na strani USB-485.

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
www.ed.rs
  ed@ed.rs
AmazingCounters.com