Serija CD  Digitalni kondicioneri


 
Izolovani kondicioneri
sa Modbus digitalnim izlazom


 

Osnovni opis

Kondicioneri serije CD, osim prilagođavanja ulaznog opsega i galvanske izolacije, vrše i A/D konverziju i time čine dodatne, često skupe, akvizicione uređaje nepotrebnim. CD kondicioneri obezbeđuju električnu (galvansku) izolaciju između senzora i mernog sistema. Imaju veoma visoku tačnost, linearnost i trajnost zahvaljujući 24-bitnom delta-sigma A/D konvertoru, a na raspolaganju je veliki broj različitih modela. Zajedničko za ovaj tip kondicionera je da imaju jedan analogni ulazni kanal koji prihvata signale sa svih komercijalnih tipova senzora.

Izlaz iz kondicionera je RS-485 sa modbus protokolom. Modbus protokol obezbeđuje vezu do 247 uređaja na jednoj liniji, detekciju grešaka i kompatibilnost sa većinom SCADA sistema. Za povezivanje CD kondicionera sa PC računarom preporučujemo ED USB-485 konvertor. Napajanje i digitalni izlaz mogu da se povežu preko DIN šine pomoću T- konektora, čime se značajno smanjuje broj kablova u instalaciji.

Atributi

 • Izolacija 2.500Vrms, 1 min, po UL1577
 • Tačnost ±0.01%
 • Linearnost bolja od ±0.005%
 • 80 dB NMR za 50Hz
 • 160 dB CMR
 • Trostruka izolacija: ulaz-izlaz-napajanje
 • Napajanje kondicionera od 19 V do 30 V DC
 • Digitalni izlaz
 • Digitalna kalibracija
 • Ulaz zaštićen do 250 Vrms kontinualno
 • Bas konektor za napajanje i komunikaciju
 • Garantni rok je 7 a servisni rok je 10 godina
 

Primena

 • Industrijske i laboratorijske primene
 • Akvizicija podataka na velikom broju mernih mesta
 • Zaštita ljudi od kontakta sa mrežnim ili  nekim
  drugim naponom opasnim po život
 • Zaštita elektronske opreme od električnih
  potencijala, tranzijenata i el. pražnjenja
 • Redukcija električnog šuma RF i EMI iz
  mernih signala
 • Značajno podiže pouzdanost sistema i
  produžava vreme između dva kvara (MBTF)
 • Automatsko upravljanje

Tipovi kondicionera

U sledećoj tabeli su dati tipovi kondicionera iz serije CD koji su na raspolaganju.

Familija  Funkcija 

CD-30

 Kondicioneri sa DC naponskim ulazom

CD-32

 Kondicioneri sa DC strujnim ulazom 

CD-33

 True RMS ulazni kondicioneri, efektivna vrednost AC napona ili AC struje

CD-34

 Linearizovani RTD sa 2 ili 3 priključka

CD-36

 Potenciometarski ulazni kondicioneri

CD-37

 Kondicioneri termoparova sa CJC kompenzacijom 

CD-38

 Merni most (tenziometarski) kondicioneri

CD-42

 Dvožični kondicioner sa strujnom petljom

CD-43

 Univerzalni Kondicioneri sa DC Excitacijom

Tehnički detalji

Digitalni izolacioni kondicioneri Serije CD značajno podižu tačnost merenja, pouzdanost i profesionalnost u primenama sistema za akviziciju podataka, u merenju i procesnom upravljanju. Ova grupa kondicionera je razvijena nakon dugogodišnjeg razmatranja zahteva i potreba korisnika CA serije. Karakteristike koje se stalno poboljšavaju su tačnost, linearnost, ponovljivost i zaštita protiv slučajnih naponskih spojeva, tranzijenata i drugih hazardnih događaja. Serija CD u ovom trenutku se proizvodi u varijacijama od 50 modela.

CD kondicioneri mogu opciono da budu opremljeni releom sa radnim i mirnim kontaktom, čije se aktiviranje podešava u zavisnosti od ulaznog signala. U registarskoj mapi postoji registar za nivo uključenja relea i nivo isključenja, čime se definiše i histerezis i metod rada relea.

U zavisnosti od Familije, kondicioneri imaju tipičnu linearnost od ±0.005%, mali histerezis i odličnu ponovljivost. Visoka vremenska stabilnost ne zahteva kalibraciju. Ipak, u modbus registarskoj mapi postoje dva registra koja omogućavaju korisniku da prekalibriše postavljene vrednosti na nivo koji je potreban za neku drugu primenu. Ova korekcija je moguća u rasponu od najmanje ±3%. 

Kondicioneri termoparova Familija CD-37 i CD-47 imaju kompenzaciju hladnog kraja termopara od  ±0.5°C. Za razliku od Serije CD-37, Serija CD-47 ima i stepen za linearizaciju signala sa termopara koja hardverski implementira tzv. segmentnu aproksimaciju. Ovaj dodatak oslobađa korisnika da sam "piše" linearizaciju termopara u svom sistemu za akviziciju ili PLC-u. 

CD kondicioneri imaju opšte prihvaćen frekventni raspon signala od 3 Hz. 24-bitni delta-sigma A/D konvertor je brzine 10 sempla/s. Čitanjem mernih registara, korisnik dobija poslednju izmerenu vrednost. Izmerena vrednost se smešta u dva modbus registra: u prvom su najviših 16 bita, a u drugom nižih 8 bita. Na taj način korisnik može da skrati proceduru čitanja, tako što čita samo prvi registar ako mu nije potrebna rezolucija viša od 16 bita.

Svaki CD kondicioner ima izolaciju između ulazne i izlazne strane do naponskog nivoa od 2500 Vrms za 1 minut. Svi moduli ove serije imaju trostruku izolaciju koja postavlja izolacionu barijeru između ulaznog i izlaznog stepena kondicionera i stepena za napajanje. Stepen za električno napajanje je galvanski izolovan i od ulazne i od izlazne strane kondicionera.

Odbacivanje "Common-mode" je između 105 i 160 dB. Filter potiskuje 50 Hz sa 80 dB (10.000 puta). Serija CD modula ima ugrađena elektronska zaštitna kola na ulazu, koja omogućavaju da ovi moduli budu operativni i u neprijateljskom električnom okruženju. Zaštitna kola štite ulaz do 250 VAC, a ulaz izvora za el. napajanje od reverznog polariteta. Ulaz i izlaz su zaštićeni od ekscesnih događaja kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989.

Moduli se napajaju jednosmernim naponom od 24 V ili naponom koji može biti između 19 V i 30 V DC. Serija CD je dizajnirana da bude "hot-swappable", odnosno da moduli mogu da se uključuju u sistem ili isključuju iz sistema bez predhodnog isključenja napona napajanja. Na prednjoj strani svakog modula je postavljena LE dioda koja ukazuje na prisutnost napona napajanja i tok komunikacije. Tipična potrošnja je između 25 i 30 mA.

Kondicioneri imaju odličnu stabilnost u vremenu i ne zahtevaju dodatne kalibracije ili bilo kakvo održavanje. Garantni rok je 7 godina a servisni rok je 10 godina. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom listom.

Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom


 Dimenzije serije CD. Ukupne dimenzije sa priključcima
bez DIN šine su 105 x 22.5 x 114 mm. 

Ulaz kola napajanja dizajniran je da obezbedi zaštitu od inverznog polariteta priključenog napona i protiv tranzijenata kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentom.

Moduli Serije CD imaju dimenzije: visina 99 mm;  širina 22,5 mm, i dubina od 114,5 mm. Na jednu DIN šinu širine 19" može da se postavi do 18 modula. Svi moduli su po DIN EN 50022 35 mm standardu. Radna temperatura je od -40°C do +85°C, za tačnost po specifikaciji je -25 do 80°C. Relativna vlažnost je do 95% bez kondenzacije.

Ako ni jedan od ponuđenih kondicionera ne zadovoljava u potpunosti vašu primenu, može se na zahtev proizvesti kondicioner po korisničkoj specifikaciji. Za ovu opciju pozovite ED, 011/308-50-30.

Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - opšte"
Poređenje kondicionera i transmitera
Izolovani transmiteri sa strujnom petljom 4-20 mA

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs