DAS Serija
 

Modularni, prenosni sistem za akviziciju podataka sa izolovanim kondicionerima

- DAS-200 sa USB konekcijom
- DAS-1000 sa LAN konekcijom

Osnovno

DAS seriju čine modularni sistemi za akviziciju podataka bazirani na USB ili LAN konekciji. Akvizicioni sistemi imaju 12-bitne ili 16-bitne A/D (Analogno/Digitalne) konvertore brzine od 100 kS/s do 500 kS/s. Osam ulaznih kanala su multipleksirani i međusobno galvanski izolovani kondicionerima signala. DAS serija akvizicionih sistema mogu imati maksimalno dva D/A (Digitalno/Analogna) kanala, sa 12 bitnom rezolucijom brzine do 250 ili 500 S/s sa naponskim ili strujnim izlazima (preko izlaznih, izolovanih CM kondicionera). Dostupno je 8 izolovanih digitalnih kanala raspoređenih u dve grupe po 4, za koje korisnik bira da li će da budu ulazni ili izlazni, kao i jedan 32-bitni brojač.
 
Ukoliko je korisniku potrebno više A/D kanala velike brzine, može da doda jedan ili više DAS sistema za akviziciju podataka koji mogu da međusobno prenose takt signal za A/D konvertore i da tako više njih radi sinhrono. Jedino ograničenje je da sve akvizicije moraju da koriste isti broj kanala, kako bi zbog multipleksiranih ulaza imale jednak broj semplova po kanalu.

 

Atributi

 • Brzina 100kS/s do 500kS/s
 • USB 480Mbps ili Eternet 100 Mbps
 • Veliki izbor ulaznih kondicionera i opsega
 • Aluminijumska šasija
 • Napajanje: 12 V DC / 1 Amax
 • Operativni sistemi: Windows, Android
   

Primena

 • Akvizicija podataka, merenje i upravljanje
 • Vizuelizacija procesa
 • Aplikacije sa velikom brzinom semplovanja
 • Upotreba kao terenski prenosni uređaj
 • Telemetrijski sistemi i mreže
 • Merenje opterećenja, vibracija, temperature...
 

Ugradnja izolacionih kondicionera

Opis

Sistemi za akviziciju podataka DAS-1000 i DAS-200 imaju industrijski dizajn u aluminijumskom kućištu sa gumenim nožicama koje ih odvajaju od podloge. Dimenzije kućišta su:  220mm x 70mm x 160mm. Priključci za senzore su izvedeni preko rednih klema sa zavrtnjima. Za USB i za DC napajanje upotrebljeni su standardni priključci, s tim da je sila priključenja pojačana, kako ne bi ispali u slučaju vibracija ili potresa. Glavna ploča sa CM kondicionerima može da se izvuče iz kućišta, kako bi korisnik mogao da postavi CM kondicionere po svojim potrebama. U kutiju može da se smesti 8 A/D, 2 D/A i 2 digitalna kondicionera.

Dostupni modeli su:

Model A/D D/A Brojač Digitalni I/O Cena Korisničko uputstvo

DAS-201

8x 12-bit 100kS/s

-

1x 32-bit

8x

495€

DAS-202

8x 12-bit 100kS/s

2x 12-bit 250S/s

1x 32-bit

8x

550€

DAS-204

8x 12-bit 500kS/s

-

1x 32-bit

8x

595€

DAS-205

8x 12-bit 500kS/s

2x 12-bit 250S/s

1x 32-bit

8x

650€

DAS-1608

8x 16-bit 250kS/s

2x 16-bit 500S/s

1x 32-bit

8x

795€

CM izolovani kondicioneri

Izolovani kondicioneri CM serije mogu da budu za analogne ili digitalne signale. I jedni i drugi mogu da budu ulazni ili izlazni. Osim osnovne funkcije prilagođavanja signala oni istovremeno i galvanski izoluju ulaz od izlaza. Galvanska izolacija obezbeđuje sigurnost od petlji uzemljenja, od ekscesnih situacija, tačnije merenje, bezbednost osoblja i zaštitu računarske opreme. Izolacija na CM kondicionerima  je 1000 Vrms kontinualno.
 
Analogni ulazni CM kondicioneri (slika niže, desno) mogu da konvertuju naponske, strujne, otporne, temperaturne, kao i signale sa mernih mostova, transmitera i različitih tipova senzora u opseg pogodan za merenje. Pri tom, ulazni opsezi mogu da se prilagode potrebama korisnika, kako bi signal bio što kvalitetnije izmeren. Ulazni nivo može da bude od 10 mV, odnosno 10 mA do 500 V ili 8 A. Postoje standardni modeli koji pokrivaju sve opsege, ali ako korisnik želi da prilagodi ulazni opseg svojim potrebama. Pored standardnih modela ED može da proizvede izolovane CM kondicionere po zahtevanoj specifikaciji.
 
Analogni izlazni CM kondicioneri mogu da imaju izlazni naponski ili strujni izlazni opseg. Naponski opseg je od 0 do 10 V, a strujni od 0 do 20 mA. Korisnik može da izabere i da ima obe vrste izlaza.
 
Digitalni ulazni CM moduli imaju ulaz prema specifikacijama IEC 61131-2 standarda tip 1 i tip 3. Kratkospojnici na ploči omogućavaju korisniku da podesi filter na nivo zaštite od mehaničke "zvonjave" (bouncing) ili na nivo brzog digitalnog ulaza, kao i da li će ulazni signal invertovati. Moduli zahtevaju spoljno napajanje za rad kola pre izolacije od 10 V do 30 V.
 
Digitalni izlazni CM moduli obezbeđuju izlaznu struju do 10 A. Zahtevaju spoljno napajanje za izlazni deo modula (nakon galvanske izolacije) od 4,5 V do 28 V. Naponski nivo napajanja određuje nivo napona za logičku jedinicu. Maksimalna izlazna struja je interno ograničena u modulu.

 

 

Izololovani kondicioneri za DA seriju Ekvivalent Cena


Galvanski izolovani, minijaturni,
kondicioner signala serije CM
 

CM-30-xx Kondicioner sa naponskim ulazom Podaci CA-30 60€
CM-32-xx Kondicioner sa strujnim ulazom Podaci CA-32 60€
CM-33-xx True RMS kondicioner za merenje efektivnog napona i struje Podaci CA-33 99€
CM-34-xx Linearizovani RTD kondicioner sa 2 ili 3 provodnika Podaci CA-34 60€
CM-36-xx Potenciometarski ulazni kondicioneri Podaci CA-36 60€
CM-37-xx Kondicioneri termoparova sa kompenzacijom hladnog kraja Podaci CA-37 60€
CM-38-xx Merni most (tenziometarski) kondicioneri Podaci CA-38 95€
CM-42-xx Kondicioner sa strujnom prtljom za napajanje spoljnog senzora Podaci CA-42 90€
CM-43-xx Univerzalni kondicioneri sa DC ekscitacijom Podaci CA-43 90€

  
 

Softver

Softver i drajveri za DAS seriju dolaze na CD-u. Korisnik može da instalira i softver za akviziciju uz drajvere, kako bi mogao odmah da počne sa merenjem. Uz drajvere se automatski instalira i program za instalaciju i kalibraciju akvizicije. Isti program se koristi i za USB i za LAN akvizicije. Nakon što se akvizicija instalira, dalje korišćenje u programima i programskim jezicima ne pravi razliku preko kog interfejsa se pristupa akviziciji. Na CD-u dolaze i primeri za programiranje akvizicije u različitim programskim jezicima.
 
Softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija omogućavaju korisniku da razvije sopstvene aplikacije bez pisanja konvencionalnog programskog koda, i to za vrlo kratko vreme. Aplikacije se kreiraju crtanjem dijagrama tokova, uz pomoć gotovih funkcionalnih blokova, kombinujući profesionalni ekranski prikaz sa moćnim i raznovrsnim alatkama za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje.

Cene i uslovi prodaje

DAS akvizicije se isporučuju sa kvalitetnim korisničkim upustvom za upotrebu na srpskom jeziku i sa instalacionim softverom. U cenu je uračunata i kratka obuka kao i telefonska pomoć u slučaju potrebe. Isporuka je najčešće u roku od nekoliko dana. Garantni rok je pet godina. Servisni rok je sedam godina.

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs