A3-400

Industrijski PC sa sistemom za akviziciju podataka merenje i upravljanje

A3-400 Opšte

A3 serija industrijskih PC računara je osmišljena sa idejom da objedini najbolje od klasičnih PC računara sa industrijskim računarima, pri čemu se uzima najbolje iz oba sveta. Od industrijskih računara se uzima pouzdanost, izdržljivost, način montaže, dok se od klasičnih PC-a uzima snaga procesora, količina memorije, kompatibilnost, moderni operativni sistemi, najnovija tehnologija, softverska podrška i niska cena. A3-400 je integrisan industrijski PC sa sistemom za akviziciju podataka (DAS), merenje i procesno upravljanje plus, opciono, vrlo brzi sistemom za akviziciju od 1Gs za brza kontinualna merenja osciloskopskog tipa. PC može biti konfigurisan sa trenutno najmodernijim platformama i sa najmoćnijim Intelovim procesorima koji danas postoje na tržištu, tako da se ovaj sistem može koristiti za najzahtevnija merenja i kompleksna, vrlo brza procesiranja signala.

Atributi

 

Primena

 • Najviše PC performanse sa procesorima do 165W disipacije

 • Vodeno hlađenje u Al šasiji sa vertikalnom orijentacijom

 • Integrisan ekstremno brz sistem za akviziciju podataka od
  1 Gs/s

 • Integarisan sistem za akviziciju podataka sa galvanski izolovanim kondicionerima signala na svakom kanalu

 • Kondicioneri signala sa galvanskom izolacijom za napon, struju, RMS/DC, merni most, PT100..

 • Znatno niže cene i više performanse od komparativnih proizvoda

 
 • Superiorna alternativa za bilo koji PLC, industrijski ili
  standardni PC

 • Laboratorijske analize i istraživanja

 • Industrijski VLC (Visual Logic Control)

 • Vojne primene 

 • Akvizicija podataka, merenje i procesno upravljanje

 • Robotika i unapređenje mašinske opreme

 

 

PC platforma

 

A3-400 može da se konfiguriše sa različitimj mini ITX PC platformama i tako prilagodi specifičnim potrebama budućeg korisnika. U standardnoj ponudi su konfiguracije sa Intel Core i5, i7 i i9 procesorima, kao i konfiguracije sa AMD Athlon i Ryzen procesorima.

 

Memorija može biti 8, 16 ili 32 GB. U ponudi su SSD od 120 ili 240 GB. U zavisnosti od upotrebljane matične ploče, računar može da ima do 8 USB portova u kombinaciji USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, kao i USB-C. Po želji korisnika, moguće je ugraditi i druge PC platforme ploče i odgovarajuće procesore.

 

Ugrađeni sistem za vodeno hlađenje može u kontinuitetu da održava temperaturu procesora  ispod 80°C, kada ovaj radi sa najvišom disipacijom i sa 100% snage. U ovom slučaju disipacija procesora neće uticati smanjiti brzinu kloka.

 

 

A3-400 Osnovni sistem za akviziciju podataka

 

Osnovni akvizicioni sistemi ima 12-bitni A/D (Analogno/Digitalni) konvertor brzine od 100 kS/s ili opciono od 500 kS/s. Osam ulaznih kanala su međusobno galvanski izolovani kondicionerima signala. Takođe, kondicioneri imaju izolaciju od 1000 Vrms kontinualno, između mernog polja i sistema. Osnovni akvizicioni sistema može (opciono) imati dva D/A (Digitalno/Analogna) kanala, sa 12 bitnom rezolucijom i brzinom od 250 ili 500 S/s sa naponskim ili strujnim izlazima (preko izlaznih, izolovanih CM kondicionera). Dostupno je 8 izolovanih digitalnih kanala raspoređenih u dve grupe po 4, za koje korisnik bira da li će da budu ulazni ili izlazni, kao i jedan 32-bitni brojač.
 
Ukoliko je korisniku potrebno više A/D kanala, može da se doda još jedan ili maksimalno 4 sistema za akviziciju podataka koji mogu međusobno da prenose takt signal za A/D konvertore i da tako više njih radi sinhrono.

 

Korisnik može da konfiguriše sistem sa galvanski izolovanim instrumentacionim kondicionerima i da sa visokom tačnošću meri AC ili DC napon i struju, RMS/DC, različite tipove mernih mostova, termo parova, potenciometra, PT100 ili PT1000 itd. Sistem ima 4 + 4 digitalna ulazna-izlazna izolovana kanala.

 

 

 Ugradnja izolacionih kondicionera

 

Izololovani kondicioneri za A3-400

 Ekvivalent

Cena
Galvanski izolovani, minijaturni,
kondicioner, analognih signala
Serije CM

 

CM-30-xx

Kondicioner sa naponskim ulazom

Podaci CA-30

60€

CM-32-xx

Kondicioner sa strujnim ulazom

Podaci CA-32

60€

CM-33-xx

True RMS kondicioner za merenje efektivnog napona i struje

Podaci CA-33

99€

CM-34-xx

Linearizovani RTD kondicioner sa 2 ili 3 provodnika

Podaci CA-34

60€

CM-36-xx

Potenciometarski ulazni kondicioneri

Podaci CA-36

60€

CM-37-xx

Kondicioneri termoparova sa kompenzacijom hladnog kraja

Podaci CA-37

60€

CM-38-xx

Merni most (tenziometarski) kondicioneri

Podaci CA-38

95€

CM-42-xx

Kondicioner sa strujnom prtljom za napajanje spoljnog senzora

Podaci CA-42

90€

CM-43-xx

Univerzalni kondicioneri sa DC ekscitacijom

Podaci CA-43

90€

 

 

CM izolovani kondicioneri

 

Izolovani kondicioneri CM serije mogu da obrađuju analogne i digitalne ulazne signale. I jedni i drugi mogu da budu ulazni ili izlazni. Osim osnovne funkcije prilagođavanja signala oni istovremeno i galvanski izoluju ulaz od izlaza. Galvanska izolacija obezbeđuje sigurnost od petlji uzemljenja, od ekscesnih situacija, zbog tačnijeg merenja, bezbednost osoblja i zaštitu računarske opreme. Izolacija na CM kondicionerima  je 1000 Vrms kontinualno.
 
Analogni ulazni CM kondicioneri mogu da konvertuju naponske, strujne, otporne, temperaturne, kao i signale sa mernih mostova, transmitera i različitih tipova senzora u opseg koji je pogodan za merenje. Pri tom, ulazni opsezi mogu da se prilagode potrebama korisnika, kako bi signal bio što kvalitetnije izmeren. Ulazni naponski nivo može da bude od 10 mV, do 500 V, i strujni od 10 mA do 8 A. U ponudi su standardni modeli kondicionera koji pokrivaju sve zahteve korisnika. Pored standardnih modela ED može da proizvede izolovane CM kondicionere po specijalnoj specifikaciji budućeg korisnika.
 
Analogni izlazni CM kondicioneri mogu da imaju izlazni naponski ili strujni izlazni opseg. Naponski opseg je od 0 do 10 V, a strujni od 0 do 20 mA. Korisnik može istovremeno da koristi i naponski i strujni izlaz.
 
Digitalni ulazni CM moduli imaju ulaz prema specifikacijama IEC 61131-2 standarda tip 1 i tip 3. Kratkospojnici na ploči omogućavaju korisniku da podesi filter na nivo zaštite od mehaničke "zvonjave" (bouncing) ili na nivo brzog digitalnog ulaza, kao i da li će se ulazni signal invertovati. Moduli zahtevaju spoljno napajanje za rad kola pre izolacije od 10 V do 30 V.
 
Digitalni izlazni CM moduli obezbeđuju izlaznu struju do 10 A. Zahtevaju spoljno napajanje za izlazni deo modula (nakon galvanske izolacije) od 4,5 V do 28 V. Naponski nivo napajanja određuje nivo napona za logičku jedinicu. Maksimalna izlazna struja je interno ograničena u modulu.

 

 

A3-400 1GS/s sistem za akviziciju (opcija)

A3-400 može da se konfiguriše sa ekstremno brzim - osciloskopskim sistemom za akviziciju podataka sa 4 ili opciono 8 kanala. U standardnoj ponudi su 4 kanala, 1 GS/s max, 8-bitna, 12-bitna ili 16-bitna rezolucija, sa ulaznim opsegom od ±20 mV do ±20 V. Externi trigger ulaz obezbeđuje startovanje merenja po zahtevu korisnika ili na događaj.

Osciloskop ima drajvere i primere za Visual Studio, Mathlab i LabView. Postoji i besplatna aplikacija za direktno osciloskopsko merenje, bez programiranja.
 

Familije

U zavisnosti od ugrađene akvizicione opreme serija A3-400 ima sledeće familije:

A3-400 Sa 8 A/D kanala, 2 D/A (opcija), 4 kanalna akvizicija podataka 1GHz.
A3-401 Sa 16 A/D kanala, 2 ili 4 D/A (opcija)
A3-402 Sa 24 A/D kanala, 2 ili 4 ili 6 D/A (opcija)
A3-403 Sa 32 A/D kanala, 2 ili 4 ili 6 ili 8 D/A (opcija)

Zbog svoje kompatibilnosti sa PC standardima A3 serija će raditi sa bilo kojim PC softverom.

Radi velikog broja opcija, dodataka i tipova interfejsa, predlog je da se budući korisnik informiše i naruči ovu opremu u direktnom kontaktu sa proizvođačem.

 

 
  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs