USB-485

Osnovna namena USB-485 je izolacija i konverzija USB porta na RS-485 interfejs i komunikacija sa drugim RS-485 učesnicima u mreži.

USB-485 v2.0 može da napaja uređaje sa kojima komunicira sa 12V i max 50mA. Obratite pažnju da ovo nije napajanje za sam USB-485 uređaj, već napajanje koje USB-485 obezbeđuje za uređaje sa kojima komunicira (izlaz iz USB-485).

RS-485 je polu-dupleks multidrop serijska magistrala, koja se koristi u industrijskim uslovima, kontaminiranim šumom. Omogućava priključenje do 256 uređaja na rastojanju do 1200 m. Da bi korisniku bilo olakšano podešavanje 485 mreže, na USB-485 postoje kratkospojnici (jumper-i) za aktiviranje terminacije i safety bias-a. RS-485 linija se povezuje putem klema sa zavrtnjima.

USB-485 se nakon instalacije drajvera prijavljuje sistemu kao virtuelni COM port, tako da većina softvera koji je pisan za komunikaciju preko COM porta može da radi i preko USB-485 uređaja. Za korisnike koji žele veću kontrolu, dostupne su funkcije za direktan rad sa USB-485 uređajem.

     Korisničko uputstvo USB-485 v2.0

     Korisničko uputstvo USB-485 v1.0

Osnovni atributi

 • Napajanje sa USB porta – nema dodatno napajanje
 • Brzina protoka podataka max. 500kbps (ograničena dužinom RS485 kabla)
 • Visoka otpornost na prelazne smetnje između USB i RS485 strane – >25 kV/μs
 • 256 uređaja na RS-485 liniji
 • Može da napaja druge uređaje sa 12V do 50mA
 • Termalna zaštita RS-485 izlaza – u slučaju kratkog spoja RS-485 linije
 • Galvanska izolacija 2500Vrms – 1 minut prema UL 1577
 • Kontinualni napon galvanske izolacije 560 Vpeak – prema VDE 0884,
 • Industrijski temperaturni radni opseg od -40 do +85°C,
 • USB 1.1 i USB 2.0 kompatibilan (USB Full Speed)
 • Drajveri za Win10, Win8, Vista, Win7, WinCE, WinXP Embedid, MAC OS i Linux

Cena € (bez PDV-a)

 

Opis 1 do 9 10 do 25 Više od 25
USB-485 sa upustvom za upotrebu na srpskom jeziku 65 60 55

Garantni rok je 5 godina, a servisni rok je 7 godina.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs