Industrijski PC kontroler A2 vam omogućava da kapitalizujete vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način povećate produktivnost i performanse okruženja. Baziran na otvorenom PC standardu ovaj proizvod vam omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u postojećoj mreži, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja zaposlenih u primeni PC sistema.

A2 nema limite i ograničenja kao PLC ili kao neki drugi kontroleri ili SBC sistemi. A2 korisniku pruža pravu, otvorenu PC arhitekturu, modularnost, snažne performanse, raznovrsnost i simultanost opcija kao i mogućnost nastavljanja budućih PC standarda i unapređenja. Prate ga drajveri za Windovs XP/7/8 i korisnička dokumentacija na srpskom jeziku. A2 je raspoloživ odmah, uz garantni rok od 5 godina uz vrlo ekonomičnu cenu. A2 je do sada isporučen u količini od preko 500 komada u Srbiji i inostranstvu, naročito u SAD.

 

Atributi

 

Primena

 
Robot kontroler sa 12 osa na testu
 
 • Procesor: Atom ili Vortex86 DX3
 • Eternet 100 Mbps, RS-485 Modbus i 4 USB porta
 • VGA grafika visoke rezolucije do 1600 x 1200
 • CompactFlash Hard disk i/ili SSD
 • Veliki izbor I/O modula: A/D, D/A, DIO i CT
 • Fanless modeli
 • Aluminijumska šasija sa 4, 8 i 14 slotova
 • Napajanja: 85 - 220V AC ili DC ili 24 V DC
 • Operativni sistemi: DOS, Windows 98/2000/XP/7 Win Embedded, CE, Linyx...
 
 • kvizicija podataka, merenje i upravljanje
 • Vizuelizacija, analiza i arhiviranje
 • Aplikacije sa velikom procesorskom snagom
 • PLC najviših performansi
 • Industrijski VLC (Visual Logic Control.)
 • RTU (Remote Terminal Unit)
 • PCS (Process Control System)
 • Telemetrijski sistemi i mreže 
 • Sve druge PC performanse i otvorenost za
  buduća kompatibilna unapređenja...
 

Opis

A2 je industrijski kontroler sa otvorenom PC arhitekturom i modularnom koncepcijom. Kontroler može da radi sa standardnim diskovima sa CompactFlash-om ili sa SSD-om. Sa okruženjem komunicira uz pomoć Eterneta ili RS-232/485 serijskim interfejsom obično sa Modbus protokolom, ali je otvoren za GPS, GSM, Internet, i druge tipove komunikacija.

A2 je modularni PC sistem sa takozvanom vertikalnom orijentacijom. On poseduje niz praktičnih mogućnosti, tako da se i u komplikovanim situacijama može lako primeniti. Generalno, A2 je High Speed Ethernet kontroler i učesnik u distribuiranom LAN-u (Local Area Network) ali se podjednako dobro aplicira i kao samostalni sistem (Stand Alone) ili kao mobilni sistem. U svakom slučaju na njega se pored ulazno-izlaznih modula mogu priključiti monitor, tastatura, printer i druge opcije koje se uobičajeno koriste kod standardnih PC primena. A2 ne zahteva dodatni PC kao što je to čest slučaj sa PLC-ima. Takođe, A2 ne zahteva dodatni PC čak ni za razvoj aplikacija jer je on sam PC.

A2 između ostalih opcija može da koristi TCP/IP standardni mrežni protokol. Ova pogodnost omogućava korisniku da na lak način integriše dobijene podatke u druge mrežne resurse i da ih koristi za buduće procesiranje sa softverom koji je napisao sam ili uz pomoć nekog softverskog paketa drugog proizvođača.

A2 ima dva serijska RS-232 porta od kojih jedan može da se setuje kao RS-485 (galvanski izolovan-opcija) za međusobno priključenje do 32 druga RS-485 uređaja kao što su elektronske vage, motor drajveri, lokalni instrumenti itd. A2 može direktno da zameni bilo koji PLC i pritom znatno unapredi mogućnosti okruženja.

A2 radi sa velikim brojem softverskih alata i SCADA-a paketa. Sistem integratori i softverski kreatori će brzo osetiti snagu A2 i za kratko vreme napraviti aplikaciju i napisati bolji softverski kod nego što su to mogli na tradicionalnim PLC platformama. 

A2 ima garantni rok od 5, a servisni rok 7 godina. Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku a rok isporuke može biti vrlo kratak.

Arhitektura

A2 čine tri osnovne sastavne komponente:

 1. Šasija
 2. PC modul  i
 3. Ulazno-Izlazni moduli 

1. Šasija

Prva i osnovna komponenta Industrijskog PC-a A2 je šasija ili kutija. Šasije A2 su od aluminijuma i proizvode se u četiri veličine: sa 4, 8, 14 i 20 slotova. Ovo omogućava korisniku da izabere optimalni kapacitet kontrolera. U šasiju je ugrađen ISA bekpanel bord i izvor za el. napajanje. I/O moduli koji se uključuju u ISA slotove su dobro zaštićeni od spoljnih uticaja, pa kontroler može da radi u tipičnim industrijskim uslovima. U 19" verziji sa 14 ili 20 slotova, A2 je pogodan za ugradnju u industrijski rek orman. Čvrsta konstrukcija ga čini u velikoj meri otpornim na vibracije, pa se može ugraditi u železnička vozila, brodove i druga mobilna sredstva. Dobra elektromehanička rešenja omogućavaju upotrebu A2 i u vojnim primenama.

U komercijalnoj varijanti A2 je otporan na blago do srednje elektro-magnetno zračenje i interferencije. U tipičnim primenama A2 se ugrađuje u metalni orman pa je to dadatna zaštita od smetnji. Ako A2 treba da se ugradi u vrlo kontaminirano okruženje, tada se prilikom poručivanja pored tipa šasije treba dodati sufiks EMC. Ovaj tip šasije je tako napravljen da ne propušta magnetne smetnje u svoju unutrašnjost. To se postiže primenom odgovarajućih konstrukcionih rešenja i upotrebom posebnih magnetnih materijala. EMC varijanta A2 može biti skuplja za 10% do 30% od standardne konfiguracije. Za detalje pogledajte A2 šasije.

2. Procesorski moduli

Druga osnovna komponenta kontrolera A2 je PC modul. Za A2 trenutno postoje dve vrste procesorskih modula. Svaki od njih je kompletan PC na jednoj ploči (Single Board Computer ili SBC). Electronic Design je obezbedio dugoročno snabdevanje sa Votex86 DX3 procesorima za A2. Time je obezbeđena višegodišnja podrška za A2 sisteme

Drugi modul radi sa ekonomičnim ATOM procesorom i optimalan je za primene koje ne mogu da tolerišu upotrebu ventilatora za hlađenje jer ATOM radi sa vrlo malom disipacijom (manjom od 10W).

Oba modula na prednjoj ploči imaju izveden PS/2 priključak za tastaturu i miša, dva 9-pinska D-konektora za serijske RS-232 portove (jedan od njih može da se konfiguriše kao galvanski izolovan RS-485 ili Modbus), 15-pinski D-konektor za priključenje SVGA monitora, konektor za Eternet, 4 USB porta, CompactFlash i LAN konektor.

Pomoć za optimalan izbor procesorskog borda se nalazi na strani Praktični saveti u rublici  "Neke preporuke za izbor procesorskog modula". 

Watchdog tajmer

Na Procesorskim modulima se nalazi Watchdog tajmer (u daljem tekstu voč-dog) koji se koristi za restartovanje sistema u slučaju da se normalan rad prekine zbog nekih neočekivanih događaja kao što su softverski ili hardverski otkazi, pad napona napajanja itd.

U kritičnim primenama kao što su medicinska instrumentacija, logeri bez ljudske posate ili bezbednosni sistemi potreban je non-stop rad i tu je voč-dog neophodan. Rad voč-dog tajmera je zasnovan na hardverskim vremenskim komponentama koje se povremeno okidaju softverom koji mora da se dopuni ovim funkcijama. Kada vreme bez odgovora istekne, logika tajmera restartuje sistem generišući non-maskable interapt ili hardverski reset.

Hard disk, CompactFlash ili SSD 

Procesorski modul na sebi ima ugrađen SATA hard disk 2,5 inča sa standardnim kapacitetom od 150GB do 2TB u zavisnosti od potreba aplikacije. Hard diskovi od 2,5 inča su skuplji od diskova veličine 3,5 inča za 25 do 50%. Ipak, manji diskovi su bolje rešenje pogotovo za mobilne aplikacije i primene koje zahtevaju komponente sa manjom disipacijom.

Ako je softverska aplikacija manjeg obima tada CompactFlash ili SSD mogu da zamene standardni hard disk i obezbede brz start sistema kao i brzo izvršavanje koda. Zamena rotacionih diskova sa poluprovodničkim diskom za korisnika će biti bez bilo kakvog dodatnog rada. Korisnik može primetiti razliku između rotacionog diska i SSD-a pre svega u brzini čitanja. Slično ali ne tako dramatično važi i za popularni CompactFlash Disk, a takođe i za najpopularnije USB Flash diskove. SSD su dostuni u veličinama od 60 do 240GB. Poluprovodnički diskovi imaju i tu prednost što su otporni na mehaničke uticaje (vibracije i udarce) pa se preporučuju za sisteme koji trpe mehaničke uticaje.

U nekim karakterističnim industrijskim primenama, A2 po uključenju treba da izvede svoju jedinstvenu, unapred definisanu funkciju. U tom slučaju, on treba da deluje kao programirani kontroler i ovakvi tipovi poluprovodničkih diskova su prave komponente za ovaj tip aplikacije.

Eternet i RS-485

Svi procesorski moduli za A2 imaju Eternet kontroler. Ako se u nekoj primeni zahteva viši stepen sigurnosti u A2 se može instalirati i dodatna PC mrežna kartica ili više njih da formiraju vrlo brz i redundantni mrežni sistem sa vrlo skromnim ulaganjima.

Danas se u industrijskim aplikacijama najčešće komunicira Eternetom ili sa RS-485 serijskim portom. Sa Eternet mrežom veliki broj A2 kontrolera mogu da rade kao udaljene podstanice distribuiranog sistema (DCS) na međusobnom rastojanju od nekoliko stotina metara i to:

 1. Bez monitora i tastature,
 2. Sa njima ako je potrebno lokalno upravljanje ili monitoring, ili
 3. ako se to zahteva zbog nekih drugih razloga.

Industrijski RS-485 interfejs se koristi za komunikacije na rastojanju do 1200 m. Ova razdaljina se može povećati ako se na liniju doda ED-485-Reapeater. U slučaju potrebe galvanski izolovanog RS-485 drajvera preporučujemo naš u industriji već dobro isprobani modul ISO-485.

Opciono, na zahtev se može dodati optički interfejs ili neki drugi tip kompatibilnog komunikacionog linka na primer CAN, 1 GBps Eternet kontroler ili neki od standardnih modema.

3. I/O moduli

Treća osnovna komponenta za A2 su ulazno-izlazni (I/O) moduli. Na raspolaganju je veliki broj A/D, D/A, digitalnih ulazno-izlaznih (I/O) i kaunterskih modula. Svi su na formatu 188 x 122 mm i svi imaju standardni ISA bas konektor.

Analogni ulazni i analogni izlazni moduli imaju instrumentacione karakteristike i 12 ili 16-bitnu rezoluciju. Prema senzorima imaju industrijske Fenix ili BNC priključne konektore. Svi A/D moduli imaju 16 kanala a veći broj njih i PGA (pojačavač sa softverski programabilnim pojačanjem). Neki moduli imaju mogućnost dodavanja izolacionih modula koji galvanski izoluju A/D ili D/A modul, odnosno izoluju kontroler od "spoljnog sveta". Takođe, ovaj koncept omogućava izolaciju između kanala. Noviji modeli su modularni i imaju mikro module za kondicioniranje i izolaciju analognih signala.

Svi digitalni I/O moduli imaju po 32 kanala, a senzori i izvršni organi se na njih priključuju preko Fenix konektora. Digitalni I/O moduli su projektovani da rade sa 24 V. Više informacija o analognim i digitalnim I/O modulima se nalazi na strani I/O moduli.

Dimenzije sistema

A2 je modularan sistem i omogućava da se konfiguriše prema potrebama aplikacije. Korisnik može da odabere šasiju od 4 do 20 slotova i da ugradi samo one I/O module koji su mu potrebni za datu primenu. Ako postoji mogućnost da se sistem kasnije proširi, mogu se naknadno dodati analogni i digitalni I/O moduli koje će proširiti sistem na potreban broj kanala.

Primer: u svaki slot može da se instalira digitalni I/O modul sa 32 kanala pa bi u slučaju kontrolera sa 14 slotova ukupan broj kanala bio: 13 slotova (četrnesti zauzima procesorski modul) x32 kanala= 416 digitalnih I/O kanala.

U praksi se često koriste i A/D moduli koji imaju po 16 kanala. Ako bi ceo sistem imao samo analogne ulazne kanale, bilo bi ukupno 208 A/D kanala. Ako A2 sa svojim maksimalnim brojem slotova ne zadovoljava potrebe aplikacije, sistem se može proširiti dodavanjem još jednog kontrolera A2 ili više njih u lokalnu mrežu.

Temperatura ambijenta

A2 radi u ambijentu od 0 do 50°C. Najveći broj primena ne zahteva širi temperaturni opseg, ali sistem sa proširenim temperaturskim opsegom od -10 do 60°C se može isporučiti na zahtev.

Nekomercijalni sistemi i specijalna pakovanja A2 za vojne primene, za rad u ambijentu od -40 do 100°C se mogu razvijati za eventualne buduće primene.

Softver

Rad sa A2 je pojednostavljen primenom softverskih drajvera. Electronic Design obezbeđuje kompletnu biblioteku softverskih drajvera, kao i softversku podršku u vidu gotovih softveskih paketa za grafičko programiranje. Uz sistem se standardno isporučuju 32 bitni softverski drajveri ED-Link za Visual Basic, Visual C++, C#, Labview i LabWindows/CVI. Upotrebom ovih drajvera programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja sistema.

Softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija omogućavaju korisniku da razvije sopstvene aplikacije bez pisanja konvencionalnog programskog koda, i to za vrlo kratko vreme. Aplikacije se kreiraju crtanjem dijagrama tokova, uz pomoć gotovih funkcionalnih blokova, kombinujući profesionalni ekranski prikaz sa moćnim i raznovrsnim alatkama za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje.

Cene i uslovi prodaje

A2 se isporučuje sa kvalitetnim korisničkim upustvom za upotrebu na srpskom jeziku i sa instaliranim softverom po izboru budućeg korisnika. U cenu je uračunata i kratka obuka kao i telefonska pomoć u slučaju potrebe. Isporuka je najčešće u roku od nekoliko dana. Garantni rok je 5 godina, a za ugrađene PC komponente je 18 meseci. Servisni rok je sedam godina. Kompletan cenovnik je na strani: Cene za A2

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs