Opšte

Prva od tri osnovne komponente za A2 PC kontroler je aluminijumska šasija ili kućište. Na raspolaganju su tri veličine: sa 4, 8 i 14 slotova. Svaka šasija u standardnoj konfiguraciji ima pasivni ISA bas bord i izvor za električno napajanje od 220V. Opciono se može isporučiti napajanje za 12 V ili za 24V =. Šasije su proizvedene preciznom CNC tehnikom od kvalitetnih aluminijumskih i hromiranih profila. 

Osnovne karakteristike

  • Tri veličine: 4, 8 i 14 slotova (uskoro i 20 slotova)

  • Izbor napajanja: 220 ~ 12 ili 24 V =

  • Kompaktna konstrukcija

  • Precizna izrada

  • Materijal: anodizirani aluminijumski i hromirani profili 

  • Opcija: EMC zaštitne komponente

  • Stranice su obojene u Windows "back ground" tirkiznu boju

  • Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku.

Čvrsta konstrukcija ovaj model kutije čini u velikoj meri otpornim na vibracije, pa se A2 može ugrađivati u železnička vozila, brodove i druge mobilne objekte ili mobilna saobraćajna sredstva. Dobra elektro-mehanička rešenja omogućavaju upotrebu A2 i u mnogim vojnim primenama. Njegova 19" verzija sa 14 ili 20 slotova je pogodna za ugradnju u industrijski rek orman.

U komerciojalnoj verziji
A2 je otporan na elektro-magnetna zračenja i interferencije srednjeg do visokog inteziteta. U tipičnim primenama A2 se ugrađuje u metalni orman pa ovo može biti dadatna zaštita od smetnji. Ako A2 treba da se ugradi u vrlo kontaminirano okruženje tada se preporučuje model A2-EMC koji obezbeđuje viši nivo otpornosti na radio i magnetene smetnje. Ova varijanta kontrolera može biti skuplja 10 do 30% od standardne verzije.
 

A2 šasija sa četiri slota

Sa šasijom od 4 ISA slota može da se formira sistem sa maksimalno 96 digitalnih I/O, 48 analognih ulaznih kanala, 24 analogna izlazna kanala, 36 kauntera ili miks od pomenutih I/O funkcija. Ovaj najmanji A2 je idealan Eternet kontroler distribuiranog sistema za monitoring, akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, zatim kao udaljena telemetrijska stanica, ili kao samostalni lokalni PC kontroler sa SVGA ili TFT monitorom. Napajanje je 220V. Opcije: 12 V ili 24V DC su na raspolaganju.

Krajnji desni slot je predviđen za instalaciju procesorskog modula, a preostala tri slota su rezervisana za I/O module i druga funkcionalna proširenja. Na prednjoj strani kontrolera, ne popunjeni, prazni slotovi se pokrivaju tzv. prednim Al pločama za neiskorišćene slotove.
 

Tip proizvoda Opis Cena
A2-04-BX Šasija sa 4 ISA slota i sa izvorom od 220 V ~ 250 
A2-04-BX-12 Šasija sa 4 ISA slota i sa izvorom od 12 V= 300 
A2-04-BX-24 Šasija sa 4 ISA slota i sa izvorom od 24 V= 300 

 

A2 šasija sa osam slotova

Šasija za A2 formira industrijski PC sa 8 ISA slotova za aplikacije sa kapacitetom od maksimalno 224 digitalna I/O, 112 analognih ulaznih kanala, 56 analognih izlaznih kanala, 84 kauntera ili miks od pomenutih I/O funkcija. Ovakav A2 je pogodan za složenije sisteme merenja i procesnog upravljanja, akviziciju podataka, ili kao eternet kontroler distribuiranog sistema. Može se koristiti i kao samostalni lokalni PC kontroler sa SVGA ili TFT monitorom za monitoring, akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Napajanje je 220V AC ili opciono za 24V DC.

Na prednjoj strani kontrolera, ne popunjeni odnosno prazni slotovi se pokrivaju sa tzv. slepim Al pločama za neiskorišćene slotove. Krajnji desni slot je predviđen za procesorski modul, a preostalih sedam su rezervisani za I/O module i druga funkcionalna proširenja.
 

Tip proizvoda Opis Cena
A2-08-BX Šasija sa 8 ISA slotova i sa izvorom od 220 V ~ 300 
A2-08-BX-24 Šasija sa 8 ISA slotova i sa izvorom od 24 V= 300 

A2 šasija sa 14 slotova

Ova šasija ima mere od 19 inča i formira A2 kontroler sa 14 ISA slotova i maksimalno 416 digitalnih, 208 analognih ulaznih kanala, 104 analogna izlazna kanala, 156 kauntera ili miks od pomenutih I/O funkcija. A2 sa ovom kutijom je pogodan za složene sisteme merenja i procesnog upravljanja, akviziciju podataka, kao i za rad u distribuiranim i redundantnim sistemima upravljanja. Ovaj tip šasije je predviđen za montažu na zid ili za ugradnju u rek-orman od 19”. Napajanje je 220V.

Krajnji desni slot je predviđen za instalaciju procesorskog modula, a preostalih 13 slotova su za I/O module i druga funkcionalna proširenja. Na prednjoj strani kontrolera, ne popunjeni, prazni slotovi se pokrivaju sa tzv. Al pločama za neiskorišćene slotove.

U kutiji sa 20 slotova (na slici desno) krajnji desni slot je predviđen za instalaciju izvora za električno napajanje. Procesorski modul može da se instalira u 17-ti slot i fizički zauzima tri slota. Preostalih 16 slotova su za I/O module i druga funkcionalna proširenja.

 

Tip proizvoda Opis Cena
A2-14-BX Šasija sa 14 ISA slotova i sa izvorom od 220 V ~ 350 
A2-20-BX Šasija sa 20 ISA slotova i sa izvorom od 220 V ~ 400 

 

 
Za EMC zaštićene kutije i napajanje od -48 V pozovite ED. Kontakt telefon je 011/308-5030.
   

Izvor za napajanje

Izvor za el. napajanje (PSU) je modularan, tako da je omogućena laka montaža, pristup i zamena. Postoje tri tipa izvora za napajanje. Prvi PSU je u okviru standardne isporuke i specijalno je razvijen za A2. Ima PFC i snagu od 200W za napon napajanja od 85 do 265 V AC, 50 Hz. Drugi tip izvora se može naručiti kao opcija. On ima zlaznu snagu od 100W a napon napajanja je 24 V. Treći tip napajanja radi sa jednosmernih 12 V i ima snagu od 60 W. Na primer, on može da radi sa jednim akumulatorom od 12 V. Namenjen je samo za najmanji tip šasije sa 4 slota. 
 

Dimenzije šasija

 

Za sve tipove Kućište Ukupno   Tip kontrolera Osnovna širina Ukupna širina
Visina [mm] 221 221   A2-04-BX 171 221
Dubina [mm] 151 165   A2-08-BX 252 292

Kutije sa 14 i 20 slotova imaju indentične mere

  A2-14-BX 431 477
  A2-20-BX 431 477

Opcije

 

Tip proizvoda Opis Cena
A2-21-ST Stalak za A2 40 
A2-20-PP Prednja ploča širine 20 mm za neiskorištene slotove 1
A2-40-PP Prednja ploča širine 40 mm za neiskorištene slotove  1


 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs