A
2
ima više vrsta analognih i digitalnih ulazno-izlaznih modula. Svi moduli imaju ISA konektor. Njihove dimenzije su 188 x 122 mm što odgovara
   standard u 5HE. U ponudi su zastupljene sve vrste I/O modula, a neki su u različitim varijatetima tako da će pokriti mnoge primene. 

   Međutim, ako budući korisnik ima specifične zahteve tako da postojeći moduli ne mogu da odgovore ovim potrebama, Electronic Design može da
   ponudi razvoj i izradu specijalno dizajniranih modula po zahtevu i tehničkoj specifikaciji kupca. 
Sledeći standardni I/O moduli su na raspolaganju:
 
Analogni ulazni moduli

Oznaka

Kanala Rezolucija

Opis

A2-28-AD

16 
Se/Dif

12/16 bita

100 KHz, DMA i 1K FIFO. Izolacioni pojačavači sa izolacijom između kanala i sistema od spoljnog okruženja.

 A2-28-IS

16 Dif.

12/16 bita

16 kanala sa izolacijom kanal od kanala i sistem od spoljnog okruženja. Visoke performanse i niska cena.

A2-28-MS 12  ulaznih
modula
12/16 bita A/D modul, nosač do 12 analognih izolovanih kondicionera sa naponskim, ili strujnim ulazima za termoparove, RTD,  merne mostove potenciometre itd. Broj i tip modula (kondicionera) konfiguriše korisnik.

 

Analogni izlazni moduli

Oznaka

Kanala

Rezolucija

Opis

A2-21-DA

8

12 bita

Izolovan kanal od kanala i sistem od spoljnog okruženja. Izlaz struja (4-20 mA) ili napon ±5 i ±10 V.

 

Digitalni moduli

Oznaka

Kanala

Tip

Opis

A2-87-DI

32 Digitalni ulaz

Digitalni ulazni modul sa optičkom izolacijom. Univerzalni ulazni nivoi od 3,3V do 100V ili po zahtevu.  

A2-87-RO

32 Relejni izlaz

32 relea 1A, 24V. Modul ima LED indikaciju uključenosti kanala. Međuizolacija na nivou od četiri relea.

A2-87-SO

32 FET izlalz

32 FET izlaza 24V, 0,5A. Modul ima LED indikaciju. Međuizolacija na nivou od četiri kanala.

A2-87-IO

16+16 Univerzalni I/O

Modul sa 16 ulaznih optički izolovanih kanala i 16 relea 1A. Međuizolacija je izvedena na nivou od četiri kanala.

 

Kaunter-Tajmer

Oznaka

Broj kanala

Opis

A2-07-CT

4, 8 ili 12 kauntera i
1,2 ili 3 generatora frek.

Modul za merenja u vremenskom domenu. 16/32 bitni kaunteri, generatori frekvencije i kvadraturni dekoderi.

 
Moduli su kompatibilni sa brojnim softverskim paketima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje - pogledajte: Softver.

 
  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs