Opšte


Kada korisnik želi da napiše svoj softver za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje na raspolaganju su mu softverski drajveri ED-Link. Ove biblioteke omogućavaju jednostavan interfejs između hardvera koji proizvodi Elektronik Dizajn i najpopularnijih programskih jezika. ED-Link biblooteke eliminišu potrebu za  asemblerom i podržavaju sve mogućnosti ED hardvera. I za DOS i za Windows okruženje se koriste jednaki pozivi funkcija. 
 

Prednosti


 

Podržane funkcije


 • Podrška sa DOS i Windows okruženje

 • Podržava sve popularne jezike i kompajlere

 • Podrška za kompletan ED hardver 

 • Veoma pojednostavljuje izradu aplikacija

 
 • Merenje

 • Akvizicija podataka

 • Procesno upravljanje

 • Fabrička automatizacija

 • Brzi striming 

 • Data logeri

 • Snimanje tranzijenata 

 • Podržava sve mogućnosti ED hardvera 

 

DOS biblioteke


 

Windows biblioteke


 • Microsoft C 5.1 ili noviji 

 • Borland C/C++ 2.0 ili noviji

 • Borland Turbo C++, 1.01 , 2.0 ili noviji

 • Borland Turbo Pascal 6.0, 7.0

 • Microsoft QuickBasic 4.5

 

 • Microsoft C/C++ 6.0 ili noviji

 • Borland C/C++ 2.0 ili noviji

 • Borland Turbo C++ 3.1 ili viši

 • Borland Turbo Pascal for Win 1.5

 • Microsoft Visual Studio 3.0 ili noviji

 

 

Podrška za XMS, EMS i DMA


Korisnici koji poseduju kartice Elektronik Dizajna mogu da alociraju memoriju i DMA bafere van DOS-ovog područja od 640 Kb pri čemu ograničenje predstavlja samo količina instalirane memorije u računaru.

Biblioteke ED-Link podržavaju višestruki DMA prenos kao i softverski kontrolisane akvizicione procese i to u simultanom radu. Takođe, bilo koji od DMA kanala računara može biti izabran za DMA proces dok istovremeno radi drugi konkurentni DMA proces.

 

Hardverska podrška


ED-Link biblioteke podržavaju sve ED kartice, module i PC kontrolere. Isporucuje se na CD-u.

 

Sistemski zahtevi


PC kompatibilni računar DOS 3.1. ili  Windows 3.x, 95/2000/XP/

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs