HYT

Ekonomični senzor temperature i relativne vlažnosti

Opšte 

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju ekonomičan sistem za distribuirano merenje relativne vlažnosti i temperature u prostoru i dokumentovan zapis o izmerenim vrednostima u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane i lekova, ili u klimatizaciji prostora. Osim ovih, ovakav sistem se koristi u mnogobrojnim industrijskim primenama, laboratorijama, hladnjačama visokoregalnim skladištima i drugim magacinskim objektima itd.

Osnovna komponenta ovakvog ekonomičnog sistema je nova, unapređena verzija HYT digitalnog senzora za merenje relativne vlažnosti i temperature (RH&T) koji je specijalno dizajniran za ekonomične primene u profesionalnom okruženju. Opseg merenja relativne vlažnosti je od 0 % do 100 % i temperature od -40 do +85 ºC. Ovaj tip senzora ima inicijalnu tačnost bolju od ±5% (tip. 2%) za vlažnost i ±0,5 ºC (tip. 0.3) za temperaturu.

 
Koja su unapređenja u odnosu na predhodnu verziju

Novi HYT V2.0 senzor donosi širi opseg napajanja, manju potrošnju, mogućnost priključenja dodatne temperaturne sonde i indikator rada
 

 

Osnovne karakteristike

 • Vrlo niska cena senzora i sistema
 • Merenje relativne Vlažnosti i Temperature
 • Daljinsko očitavanje sa PC-a ili PLC-a
 • RS-485 interfejs i Modbus protokol
 • Niska potrošnja struje
 • Dva konektora, radi lakšeg ožičenja
 • Jednostavna montaža
 • Garantni rok je 5, a servisni je 7 godina

Primene

 • Proizvodnja i skladišta hrane
 • Apoteke i bolnički prostor
 • Sušare, hladnjače, frižideri i zamrzivači
 • Inkubatori i tople komore
 • Laboratorije i istraživanja
 • Skladišta lekova
 • Serverske sobe, kontrola IT opreme
 • Kontola procesa

Mreža Senzora

Mreža do 127 distribuiranih HYT senzora se priključuje na PC, PLC ili radi zaštite od nestanka napajanja na laptop ili netbook koji ima baterijsku autonomiju od nekoliko sati. Ako je potreban veći broj merenja, na drugi serijski port PC-a može da se priključi još jedna mreža od 127 senzora pa bi ukupan broj merenja bio 254. Čak i pored ovog proširenja ovaj broj može da se duplira, u zavisnosti od broja USB portova na računaru. Interfejs USB-485 uređaj može osim komunikacije, da obezbedi i napajanje iz USB porta za do 50 HYT senzora.

Industrijski standard, Modbus je protokol za digitalnu komunikaciju sa kojim HYT mreža radi. Modbus omogućava uređajima dodeljivanje adresa, a u okviru samog uređaja je moguće pristupiti velikom broju registara. Više podataka o samom Modbus protokolu možete naći na web adresi: www.modbus.org/specs.php.

HYT senzor do korisnika dolazi standardno podešen u skladu sa specifikacijom, ali korisnik pomoću Modbus interfejsa može da menja parametre po potrebi. Za prenos podataka od jednog ili grupe senzora do PC-a se koriste dva provodnika. Podaci mogu da se prenose na udaljenosti do 250m u zavisnosti od vrste i kvaliteta kabla. Sa kablom koji ima upredene parice i odgovarajućim rasporedom napajanja, rastojanje je moguće povećati i do 1200m. HYT se napaja jednosmernim naponom od 8 do 29 V.

Radi jednostavnije i jeftinije instalacije, povezivanje HYT senzora se vrši jeftinim telefonskim kablom sa 4 provodnika koji se postavlja od senzora do senzora (paralelna multidrop veza). Na svakom senzoru postoje dva konektora modularnog tipa sa četiri pozicije i četiri kontakta (4P4C). Ovi konektori se često nepravilno označavaju kao RJ9, RJ10 ili RJ22. Treba voditi računa da nije u pitanju popularni RJ11 ili RJ45 konektor iako se krimpovanje na kabl vrši na isti način. Oba konektora na senzoru su ravnopravna i paralelno povezana, kako bi kabl mogao da se produži do sledećeg senzora i time formira Daisy chain veza. Zahvaljujući tome nije potrebno voditi računa koji je kabl "dolazni" a koji "odlazni"

Plastično (ABS) kućište je optimizovano za montažu na zid. Kutija ima dimenzije od 70 x 70 x 27 mm. Montaža se vrši zavrtnjima, dvostranom lepljivom trakom ili silikonom na zid ili sličnu verikalnu površinu.

Prednosti Modbus digitalne komunikacije nad analognim prenosom 4 do 20 mA

Za rad ovog distribuiranog sistema nije potreban uređaj za akviziciju za PC ili nabavka i programiranje skupih A/D modula za PLC. Kao procesni sistem, najbolje i najoptimalnije je koristiti običan PC ili bolje Lap-Top jer on ima litijumske baterije koje mogu da održavaju mrežu senzora i više sati u slučaju nestanka električne energije. PC sa mrežom senzora komunicira sa USB na RS-485 konvertorom. Ovaj tip konvertora je specijalno dizajniran za primene sa HYT sistemom i na svom izlazu ima i 12 V DC za napajanje senzora, pa dodatni izvor napajanja za male i srednje mreže (do 50 senzora) nije potreban.

Ako je iz nekih razloga PLC već u upotrebi, tada se mreža HYT senzora priključuje na njegov RS-485 port. Ako PLC nema RS-485 već samo RS-232 serijski port, tada je potreban jedan od izolovanih konvertora RS-232 u RS-485 ili ISO-422/485 koji imaju cenu od samo 60 ili 120 eura u zavisnosti od tipa. Takođe, potreban je i električni izvor za napajanje mreže, a ED iz svog programa preporučuje adapter 220 V AC na 24 V DC. Za veće mreže treba koristiti nekoliko ovih po mreži raspoređenih adaptera ili bolje specijalizovane izvore iz familije industrijskih napajanja CS.

Dodatna prednost digitalne komunikacije je što ona ne zahteva ožičenje sa skupim širmovanim kablom od svakog senzora do mernog sistema kao u slučaju analognog prenosa signala od 4 do 20 mA, već samo jeftini četvorožilni telefonski kabl sa upredenim paricama, koji se postavlja od senzora do senzora i na kraju do PC-a ili do PLC-a. Kroz isti kabl se vodi i napajanje. U zavisnosti od broja upotrebljenih senzora i razdaljine od mernog sistema, u odnosu na analognu, digitalna komunikacija može da uštedi od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura. Treba pomenuti da pored niže cene, digitalna komunikacija omogućava viši nivo tačnosti merenja, sigurnost, jednostavnost primene i industrijsku profesionalnost.

Modbus (RTU) protokol obuhvata kontrolu ispravnosti komunikacije korišćenjem CRC16 sistema. Zahvaljujući ovome on je imun na greške koje bi mogle da se jave usled smetnji na vezama. Za razliku od njega, analogni sistemi su osetljivi na smetnje koje mogu da izazovu čak i velike greške u prenosu signala što može rezultovati netačnim očitavanjima.

Softver

VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Operativan je u lokalnoj mreži i Internetu i šalje SMS i e-mail alarme.

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu do 100 (opciono do 1000) senzora. Program je namenjen za očitavanje podataka sa mreže senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti u fajlove, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. Softverska verzija po specifikaciji "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove) je raspoloživa.

Ovaj program je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je tako što je u dugom vremenskom periodu unapređivan sa novim korisničkim potrebama i idejama.


Cene senzora

 

 Tipovi senzora 1 do 24 kom. 25 do 99 100 +
 HYT senzor za merenje temperature 55 € 50 48 €
 HYT senzor za merenje temperature i vlažnosti 59 € 53 49
 Dodatna sonda za merenje temperature (dužina kabla je 2m) 19 16 € 14
 USB-485 konvertor, galvanski izolovan (potreban samo jedan po mreži) 65 €    

                                Cene su bez PDV-a.

 

 

Karakteristike

 

Parametar Uslovi Minimum Tipično Maksimum Jedinica
Napon napajanja   8 12-24 29 V
Potrošnja Bez slanja podataka na Modbus 6 7 8 mW
Prilikom odgovora na Modbus komandu 200   300 mW
 Temperatura
Opseg   -40   85 °C
Rezolucija   0,1     °C
Greška merenja -10 ÷ 50°C   0,2 0,5 °C
-20 ÷ 85°C   0,4 1,0 °C
-40 ÷ 85°C   0,8 1,5 °C
Stabilnost Godišnje 0,04     °C
Interval merenja Interno merenje sonde   2   s
 Relativna vlažnost
Opseg Bez kondenzacije 0   100 %
Rezolucija   0,1     %
Greška merenja 0 ÷ 80%   1,8 3,0 %
80 ÷ 100%   3,0 5,0 %
Stabilnost Godišnje 0,5     %
Interval merenja Interno merenje sonde   2   s

 

 

 

Radovi, količine i rokovi isporuke

 • Test uzorci su raspoloživi odmah na zahtev
 • Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
 • Za male količine (do 20 Senzora-Transmitera) rok isporuke je max. 10 radnih dana.
 • Veće količine (od 100+ komada) se mogu isporučiti u roku od dve do tri nedelje.

*ED može promeniti dizajn, parametre i specifikacije bez predhodnog ili naknadnog obaveštenja.

 

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs