Opšte

U novije vreme nekoliko novih standarda i zakona obavezuje proizvođače da tokom procesa proizvodnje i čuvanja proizvoda mere i beleže relativnu vlažnost i temperaturu kako bi kasnije mogli da dokumentuju pod kojim uslovima je proizvod nastao u kakvom okruženju je proizvod skladišten i koliko dugo je tako čuvan. Oštriji standardi se primenjuju u proizvodnji hrane i lekova u bolničkim prostorima, a naročito za ambijent i uslove kvaliteta i očuvanja života ljudi.

Electronic Design je na osnovu potreba svojih korisnika projektovao i proizvodi više različitih vrsta senzora za temperaturu i relativnu vlažnost. Svaka vrsta pokriva određene potrebe. Tako, za teške uslove rada u industriji postoje VTS i ITS senzori koji imaju IP65 zaštitu; zatim za laboratorijske uslove, gde je potrebno lokalno očitavanje, postoje VT, DP i VTP senzori, za primene gde je niska cena najbitniji faktor tu je HYT senzor; u uslovima gde nije moguće postavljati kablove mogu da se koriste bežični VTW senzori; na kraju tu su logeri temperature i relativne vlažnosti VTL. Da bi zaokružili sistem napravili smo softver VTP µSCADA, koji omogućava rad sa svim navedenim senzorima, osim VTL koji ima sopstveni softver. Više podataka o određenom tipu senzora možete dobiti klikom na senzore na sledećoj slici:

   VT, DP, VTP HYT ITS VTS VTW VTL

Mreže više vrsta senzora i različitih komunikacionih interfejsa i protokola

 

Neke primene zahtevaju praćenje velikog broja distribuiranih senzora i tada govorimo o lokalnoj mreži senzora za merenje relativne vlažnosti i temperature. Ovakav tip mreze se najčešće koristi u fabrikama hrane, lekova, skladištima, u mnogobrojnim proizvodnim pogonima, bolnicama, poslovnim zgradama, hladnjačama, sušarama...

 

Izbor Senzora-Transmitera

Tip Funkcija Primene Izgled
VTS

 Relativna Vlažnost i Temperatura
 
Opseg merenja relativne vlažnosti 0 do 100%, temperature -40 do 85°C
 Interfejs RS-485 i Modbus komunikacioni protokol

 Opcija 4 do 20mA
 Opcija relejni izlazi
 
 

 • Proizvodnja hrane i lekova
 • Profesionalne i odgovorne industrijske i laboratorijske primene
 • Kontrola vlažnosti i temperature u svim vrstama objekata
 • Merenje spoljne vlažnosti i temperature
ITS Temperatura
 Opseg merenja je od -40 do 85°C
 Tačnost i rezolucija je
±0.1°C
 Interfejs RS-485. i Modbus komunikacioni protokol
 Zaštita IP65.
 
 
 • Industrijske i laboratorijske primene
 • Proizvodnja hrane i lekova
 • Kontrola temperature u svim uslovima
 • Hladne komore, zamrzivaći, frižideri...
 • Skladišta za čuvanje svih vrsta robe
VTD

 Vlažnost, temperatura, diferencijalni pritisak, atmosferski pritisak,
 nivo CO
2
 Opseg merenja relativne vlažnosti 0 do 100%, temperature -20 do 70°C

 Digerencijalni Pritisak Opseg merenja  ±150 Pa ili na zahtev ±500 Pa
 Atmosferski pritisak od 300 do 1100hPa (mbar)
 CO2 nivo od 0 do 5000ppm
 
Interfejs RS-485. i Modbus komunikacioni protokol
 
Profesionalne i odgovorne primene, čiste sobe, laboratorije...
 

 • Proizvodnja lekova
 • Laboratorijske primene
 • Merenje ambijentalnih parametara u zatvorenom prostoru
 • Kontrola HVAC sistema
HYT  Relativna Vlažnost i Temperatura
 
Opseg merenja relativne vlažnosti 0 do 100%, temperature -40 do 85°C
 Interfejs RS-485 i Modbus komunikacioni protokol
 Finansijski osetljive primene
 
 • Skladišta

 • Apoteke

 • Poljoprivreda

 • Kontrola ambijentalnih uslova

THS  Bežični senzori za merenje relativne vlažnosti i temperature
 
Opseg merenja relativne vlažnosti 0 do 100%, temperature -40 do 85°C
 LoRa bežična komunikacija
 Veliki domet
 
 
 • Bežične primene
 • Farmacija, proizvodnja i čuvanje lekova 
 • Proizvodnja i čuvanje hrane
 • Ambijentalne i laboratorijske primene
 • Skladišta
VTL
Loger
 Vlažnost i Temperatura
 
Loger ima opseg merenja relativne vlažnosti 0 do 100%, temperature -20
 do 60°C
 USB interfejs
 Samostalno prikupljanje i pamćenje podataka 
 
 • Praćenje robe u prvozu
 • Proizvodnja i čuvanje hrane
 • Mapiranje i validacija prostora
 • Kontrola uslova čuvanja lekova i hrane

VTP  µSCADA

 VTP µSCADA univerzalni grafički softver za merenje vlažnosti i
 temperature, diferencijalnog i atmosferskog pritiska
 Namenjen za akviziciju podataka, merenje, logovanje i upravljanje u
 proizvodnji i  čuvanju lekova, hrane, kozmetičkih proizvoda...
 Podržava sve ED-ove tipove mreža i senzora
 Veliki broj korisničkih opcija
 Lak
za upotrebu

 

 • Uz sve vrste real time ED senzora
 • SMS dojava alarma
 • Dugogodišnji zapisi
 • Kontrola i zapis pristupa
 • Nadzor preko Interneta
 • 21 CFR part 11

U ambijentu za proizvodnju lekova u "čistim sobama" pored vlažnosti i temperature često se meri i diferencijalni pritisak. Senzor za merenje diferencijalnog pritiska se nalazi u DP i VTP modelima (do 500 Pa). Opciono, ovaj tip senzora ima i relejni izlaz kojim je moguće direktno kontrolisati sistem klimatizacije, dok je PID moguće realizivati pomoću opcionog strujnog izlaza.


Kalibracija

Senzori-Transmiteri se isporučuju sa atestom proizvođača, a na zahtev sa atestom akreditovane laboratorije za merenje temperature i relativne vlažnosti. Etaloniranje temperature se standardno radi u tri tačke, a na zahtev do u 10 tačaka. Cena etaloniranja zavisi od broja tačaka i povezivanja temperature i vlažnosti prilikom etaloniranja.


Softver

VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Operativan je u lokalnoj mreži i Internetu.

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu od samo nekoliko senzora do 1000 (opciono do 5000) senzora. Program je namenjen za očitavanje podataka sa mreže senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti u fajlove, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows 7/8/8.1/10. Softver je po specifikaciji "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove).

VTP µSCADA je segment jednog većeg programskog paketa koji je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je tako što je u dugom vremenskom periodu unapređivan sa novim korisničkim idejama i zahtevima.

Kada je potrebno da se mreža senzora priključi na PLC koristi se Modbus protokol. U korisničkom uputstvu za senzore je opisan raspored Modbus registara.

 

Radovi, količine i rokovi isporuke

 • Test uzorci su raspoloživi na zahtev
 • Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
 • Postavljanje nekoliko senzora kod budućeg kupca radi probe je moguće zakazati u roku od 5 do 10 dana
 • Mapiranje i validacija prostora se može uraditi odmah sa 50 do 100 logera
 • Za male količine (do 20 Senzora-Transmitera) rok isporuke je tipično odmah ili do dve nedelje za slučaj da senzori nisu na skladištu
 • Mreža sa 50 do 100 senzora sa softverom se može isporučiti u roku od dve do četiri nedelje
 • Mreže do 1000 senzora priključenih na Industrijski PC u ambijentu kupca sa projektom, postavljanjem i atestom akreditovane laboratorije su dobro došle.

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs