Opšte

VTL “Logger - Data Recorder” snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji u bilo kom ambijentu samostalno meri i pamti izmerene vrednosti temperature u opsegu od -20 do +60°C (opciono od -40°C do +85°C) i vlažnosti u opsegu od 0 do 100%.

Primena

  • Mapiranje i validacija skladišnog prostora
  • Mapiranje hladnih komora, frižidera i zamrzivača
  • Praćenje robe u prevozu - deo hladnog lanca
  • Klimatska merenja i analize
  • Proizvodnja i čuvanje lekova i hrane
  • Medicinska istraživanja
  • Akvizicija podataka, merenje i analiza
  • Data Logging softver
  • 21 CFR part 11 (Aneks 11)

Opis

VTL logeri su bolje rešenje od senzora koji se ožičavaju jer ne zahtevaju spoljno električno napajanje, postavljanje kablovske instalacije, sistem za akviziciju i PC. Zbog svoje autonomnosti VTL Loger se preporučuje za mapiranje i validaciju prostora, kod klimatskih merenja na terenu, praćenja robe koja je osetljiva na temperaturu i vlažnost u toku transporta itd. Uređaj je malih dimenzija, lagane konstrukcije i na merno mesto se postavlja vrlo lako pomoću dvostrane samolepljive trake ili magnetnom pločicom, a može jednostavno da se stavi na policu ili u ambalažu zajedno sa robom koja se skladišti ili prevozi.

Komunikacija prilikom podešavanja uređaja za buduća merenja ili prebacivanja podataka nakon merenja iz Logera u PC se vrši preko USB porta pomoću grafičkog softvera koji se isporučuje uz uređaj. Brzina uzimanja uzoraka se može podesiti od jednog uzorka na 5 sec. do jednog uzorka na svakih 18 sati. Zapisani podaci se učitavaju, analiziraju, štampaju i čuvaju kao dokumenti. Tačno vreme Logera se podešava prilikom njegove pripreme za merenje. Broj mogućih zapisa zavisi od tipa logera i kreće se od 21.750 zapisa za najekonomičniji do 174.000 mogućih zapisa u jednom snimanju za najskuplji model.

Softver

VT-Logger se isporučuje sa softverom za merenje, generisanje, prikazivanje, analizu i štampanje izveštaja o izmerenim vrednostima za zahtevani vremenski period. VT-Logger je jednostavan za instalaciju i primenu, pa ga lako mogu upotrebiti i korisnici koji nisu specijalisti. Primena se svodi na popunjavanje upita odnosno na upisivanje vremena kada loger treba da počne merenje i upisivanje vremena kada treba da završi merenje. Na kraju korisnik upisuje broj semplova odnosno broj merenja u jedinici vremena (npr. jedno merenje na svakih 10 sekundi ili slično).

Electronic Design je trenutno jedini na ovom prostoru koji nudi VT-Logger softverski paket sa opcijom koja podržava specifikacije i preporuke od FDA (U.S. Food and Drug Administration). VTLogger-FDA je softver za mapiranje, validaciju, merenje ambijenta i za primene u tzv. hladnom lancu prilikom prevoza farmaceutskih i prehrambenih proizvoda. Softver generiše “Tamper-Proof“ fajlove i kriptovane elektronske zapise koji zadovoljavaju zahtevanu FDA 21 CFR Part 11 specifikaciju.

  Loger temperature i relativne vlažnosti

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs