IP65 kondicioneri

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Opšte o IP65 kondicionerima

Najbolji rezultati merenja se postižu kada je kondicioner signala postavljen u neposrednoj blizini davača – senzora. U industrijskom ambijentu ovo najčešće nije moguće zbog teških uslova, ali sada Elektronik Dizajn ima u ponudi kondicionere i transmitere signala sa IP65 specifikacijom, koji mogu da se postave u okruženje sa teškim uslovima, direktno na mestu merenja.

IP65 podrazumeva potpunu zaštitu od mlaza vode iz bilo kog pravca, direktno u kućište uređaja i potpunu zaštitu od čestica, bez obzira na njihovu veličinu. Uz temperaturni opseg naših uređaja od -40°C do +85°C, IP65 zaštita ih čini idealnim za rad u spoljnom okruženju bez ikakve dodatne zaštite. Zahvaljujući metalnoj kutiji, ovi kondicioneri imaju otpornost na magnetne (EMI) i radio smetnje (RFI), i mogu se koristiti u uslovima povišenih vibracija i u ambijentu sa agresivnim hemijskim jedinjenjima.

Izolacioni kondicioneri prilagođavaju ulazni signal sa različitih mernih mesta za sisteme za prikupljanje podataka (data acquisition), a pored toga štite ljude i opremu i galvanski je odvajaju od petlji uzemljenja i drugih ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. Ulaz modula je zaštićen od naponskih nivoa i tranzijenata do 250 Vrms. Napon izolacije je 1.500 Vrms. Ulaz kondicionera ima specijalno dizajnirano kolo koje obezbeđuje zaštitu od pogrešno priključenih napona do minimum 250V AC i protiv tranzijenata kao što je to definisano ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentom.

U ponudi su kondicioneri iz postojeće tri familije: CA kondicioneri povišene tačnosti, CB transmiteri sa dvožičnom vezom i CD digitalni kondicioneri sa 24-bitnim A/D konvertorom i Modbus protokolom.

Primena

 

Atributi

  • Merenje u teškim ambijentalnim uslovima
  • Merenje u uslovima hemijskih isparenja
  • Elektro privreda: elektrane, trafo stanice
  • Merenje u meteorologiji na otvorenom
  • Vojne primene, itd.
 
  • IP65 zaštita od spoljnih uticaja
  • Trostruka i četvorostruka izolacija do 1500 V
  • Radna temperatura od -40°C do +85°C
  • Greška ±0,03%;  Linearnost 0,01%
  • Zaštita ulaza, minimum 250 V

Kućište

Kondicioneri sa IP65 zaštitom su standardni kondicioneri sa unapređenim kućištem. To znači da imaju istu tačnost, linearnost, zaštitu i galvansku izolaciju kao i standardni modeli u plastičnom IP20 kućištu. Jedina razlika je alumnjumsko kućište koje sprečava prodor tečnosti i prašne, odnosno čađi. Na kućištu su montirane PG9 uvodnice za prolaz kablova, kako bi i sa te strane uređaj bio zaštićen od tečnosti i čestica.

Kućište može biti crno ili metalno sivo. Na poklopcu je odštampana oznaka serije sa objašnjenjem, blok šema uređaja, serijska tablica i raspored povezivanja na konektorima. Takođe, na poklopcu postoji providni deo kroz koji se vidi LED indikator za napajanje.

Kućište je napravljeno tako da uređaj može da se montira na zid ili drugu ravnu podlogu korišćenjem dva ili četiri zavrtnja. Obezbeđeni su otvori za zavrtnje do prečnika 3,5 mm.

Dimenzije

Dimenzije kućišta su date u milimetrima.

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs