Šta je LabVIEW


LabVIEW je grafički programski jezik za pravljenje instrumentacionih sistema. Pomoću LabVIEW-a, brzo se kreira front-panel korisnički interfejs, koji omogućava interaktivnu kontrolu izvršavanja korisničkog softvera. Da bi se specificirala funkcionalnost sistema, vrši se intuitivno grafičko asembliranje  dijagrama pomoću gotovih funkcionalnih blokova, što je prirodan način inženjerskog predstavljanja sistema. LabVIEW ima sve  razvojne alate i mogućnosti standardnih programskih jezika, kao što je C++: petlje, strukture grananja, alate za konfigurisanje, podršku za rad sa objektima, ActiveX, .NET...

 

LabVIEW je grafičko programsko razvojno okruženje, bazirano na programskom jeziku G, koje je namenjeno za akviziciju podataka, merenje, procesno upravljanje, analizu i prezentaciju podataka. LabVIEW pruža fleksibilan i snažan programski jezik, bez teškoća koje uobičajeno prate konvencionalno programiranje, pošto je intuitivno programiranje mnogo bliže inženjerskom pristupu projektovanja sistema.

 

Da bi se razvio program u LabVIEW okruženju, vrši se asembliranje softverskih objekata koji se nazvaju virtualnim instrumentima (VI). Koristeći drag-and-drop metod, može se brzo kreirati grafički korisnički interfejs i generisati izvorni kod u obliku blok-dijagrama.

 

 

Osnovne karakteristike


 

Primene


 
Radi sa svim ED proizvodima   Grafičko programiranje  
Fleksibilnost i funkcionalnost   Brz razvojni alat za
- akviziciju podataka
- upravljanje instrumentacijom
- analizu
- umrežavanje
- ActiveX, . . .
 
Otvorena arhitektura      
Kompajlersko, brzo izvršavanje      
Rad na različitim platformama      
Brojni add-on alati i dodaci      

 

Mogućnosti


Pomoću LabVIEW-a možete upravljati vašim sistemom i vršiti prikaz rezultata preko interaktivnog grafičkog  front panela. Na raspolaganju su brojne opcije za manipulisanje podacima - smeštanje podataka na disk ili direktno u bazu podataka, mrežno povezivanje između dve ili više aplikacija, povezivanje na Internet ili štampanje izvešataja, direktno ili pomoću Microsoft Office-a.

 

Prikupljanje podataka i kontrola se vrši pomoću ED-ovih akvizicionih i upravljačkih modula. Podaci se mogu beležiti u fajlovima (ASCII, binarni, šifrovani…) ili u bazi podataka, preko SQL upita. Takođe, podaci se mogu slati preko lokalne mreže ili Interneta, ili se preuzimati na isti način.

 

Nakon prikupljanja podataka merenja, rezultati se mogu procesirati primenom snažnih alata za analizu i vizuelizaciju. LabVIEW pojednostavljuje i skraćuje razvoj kompletnog sistema metodologijom intuitivnog programiranja i brojnim neophodnim funkcijama integrisanim u razvojno okruženje.

 

Brži razvoj aplikacija


LabView je prevashodno orijentisan ka mernim sistemima i industrijskoj kontroli. LabView ima  mnoštvo gotovih biblioteka za merenje, obradu i analizu podataka. Ovo olakšava i ubrzava razvoj aplikacija sa faktorom 4 do 10 puta. Jednostavniji programi za akviziciju se mogu napraviti u roku od samo nekoliko minuta.

 

Bolja investicija


Kada aplikacija zahteva izmene, LabVIEW-ov sistem virtuelne instrumentacije omogućava modifikacije bez nabavke nove opreme i bez novih ulaganja. Primenjujući LabVIEW sistema svaki korisnik ima pristup kompletnoj laboratoriji virtuelne merne instrumentacije, po znatno nižoj ceni nego konvencionalni instrumenti. Takođe, ostvarena je i kros-kompatibilnost između različitih platformi, tako da korisnik može da izabere optimalnu platformu za svoje potrebe. Pored toga, ostvarena je i backward kompatibilnost, tako da virtuelni instrumenti dizajnirani danas, mogu da se koriste i u budućim aplikacijama.

 

Kompletno okruženje


LabView sadrži osim programskog jezika G i okruženja za izradu korisničkog interfejsa i veliki broj gotovih primera, biblioteka, drajvera, zatim okruženje za izradu projekta, kompajler i automatsku izradu instalacione verzije programa, sa velikim brojem konfigurabilnih parametara. Ovo omogućava korisniku jednostavnu izradu profesionalnih aplikacija za treće lice koje nema LabView okruženje.

 

Jednostavniji zadaci


Veliki broj LabVIEW-ovih add-on softverskih paketa omogućava realizaciju kompleksnih zadataka, kao što je slanje podataka na Internet, akvizicija slike, programiranje baze podataka i slično, jednostavnim integrisanjem ovih paketa u LabVIEW razvojno okruženje.

 

Rešenja


LabVIEW može da se upotrebiu različitim oblastima, za merenje, testiranje, monitoring i procesno upravljanje. Ove aplikacije obuhvataju nadgledanje transportnih sistema, laboratorije, automatsko testiranje delova, upravljanje industrijskim procesima, itd.

 

Za više detalja pogledajte sledeće stranice:

     IZRADA APLIKACIJE
  
  PRIMENE I MOGUĆNOSTI
  
  FUNKCIJE
  
  ED-Link VI Library for LabVIEW

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs