Opis


ED-Link-VI su softverski drajveri biblioteke vitualnih instrumenata (VI), koje podržavaju sve hardverske funkcije akvizicionih PC-kartica i modula za PC-kontrolere koje proizvodi Electronic Design. Ova biblioteka omogućava korisniku ED-ovih akvizicionih kartica i PC-kontrolera da kreira sopstvene aplikacije merenja, akvizicije podataka i procesnog upravljanja u LabVIEW razvojnom okruženju (verzija 4.0 ili viša), pod Windows operativnim sistemom. Na taj način, ED-Link-VI biblioteka softverskih drajvera predstavlja jednostavan i efikasan interfejs između hardvera koji proizvodi Electronic Design i snažnog okruženja za razvoj aplikacija LabVIEW.

Svaki VI sadržan u biblioteci predstavljen je svojim grafičkim funkcionalnim blokom i odgovarajućom ikonom. Svakom bloku, odnosno VI-u, odgovara jedan funkcionalni poziv iz biblioteke softverskih drajvera ED-Link za DOS i Windows, koja je namenjena konvencionalnom programiranju u programskim jezicima C, C++, Pascal, Visual Basic i dr. Pri tome, svakom formalnom parametru funkcije, odnosno svakom njenom argumentu, odgovara po jedan ulaz na grafičkom bloku VI-a, a vraćenoj vrednosti funkcije odgovara izlaz sa grafičkog bloka. Time je programiranje aplikacije postalo znatno jednostavnije i intuitivnije u odnosu na konvencionalno programiranje, jer se dodela vrednosti argumentima funkcije sada vrši grafičkim povezivanjem ulaza i izlaza pojedinih blokova LabVIEW-a. Pored toga, upotreba drajvera, oslobađa korisnika od potrebe za poznavanjem mnogih hardverskih detalja i time olakšava i ubrzava razvoj aplikacije. 

 

Opšte


Biblioteka vitrtualnih instrumenata, pored toga što podržava sve hardverske funkcije akvizicionih modula, sadrži i dosta instruktivnih primera, koji demonstriraju uobičajene aplikativne zadatke i uobičajene funkcije. Ovi primeri mogu da posluže kao dobra osnova za mnoge aplikacije, bilo da se koriste direktno, bilo da se modifikuju u skladu sa specifičnim potrebama korisnika. Biblioteka softverskih drajvera sadrži sledeće:

 

    LabVIEW Support for Windows
 
  LabVIEW Online Reference
 
  LabVIEW Online DMA Tutorial
 
  LabVIEW Example VI's

 

 

 Prednosti


 

   Pojednostavljuje izradu aplikacija za akviziciju
       podataka i upravljanje
 
  Omogućava jednostavan prelaz sa jednog 
       ED hardvera na drugi ED hardver
 
  Podrška za ED hardver
 

     

Podrška za XMS i EMS


Korisnici koji poseduju kartice Electronic Design-a mogu da alociraju memoriju i DMA bafere van DOS-ovog područja od 640Kb, pri čemu ograničenje predstavlja samo količina instalirane memorije u računaru.
 

   

Hardverska podrška


VI biblioteka ED-Link radi sa svim sistemima za akviziciju podataka, A2, A4 i R2-D2 PC konrolerima od Electronic Design-a.
 

Podržane funkcije


 

  Brojači/tajmeri
  Rate generator
  DMA i baferske funkcije
  Digitalni ulaz/izlaz
  Simultani Sample/Hold
  Termoparovi
  Utility funkcije
  Inicijalizacija hardvera i softvera
  Automatska detekcija hardvera
  Analogni ulaz
  Analogni izlaz
  Burst generatori

 

 

DMA podrška


Biblioteke ED-Link podržavaju višestruki DMA prenos kao i softverski kontrolisane akvizicione procese, i to u simultanom radu. Takođe, bilo koji od DMA kanala računara može biti izabran za DMA proces dok istovremeno radi drugi konkurentni DMA proces.
 

 

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs