Opšte

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje temperature vazduha, alarmiranje i dokumentovan zapis o izmerenim vrednostima u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane, lekova, kod klimatizacije prostora, u mnogobrojnim industrijskim primenama, laboratorijama, hladnjačama visokoregalnim skladištima, magacinskim objektima itd.

ITS je vrlo precizan digitalni Senzor-Transmiter za merenje temperature koji je specijalno dizajniran za primene u teškom industrijskom okruženju. Opseg merenja je od -40 do +85ºC. Tačnost je ±0,5ºC (opciono ±0,2ºC) ITS radi sa digitalnim "Bandgap" senzorom sa malom masom i brzim odzivom. ITS ima RS-485 komunikacioni interfejs sa Modbus protokolom i/ili stujni izlaz do 4 do 20 mA.

 

Osnovne karakteristike

 • Daljinsko očitavanje i konfigurisanje sa PC-a
 • Do 247 ili 1020 senzora u mreži sa PC-om ili PLC-om
 • Izolovani RS-485 serijski interfejs
 • Izolovani izlaz 4-20 mA i ON-OFF relejna petlja
 • µScada softver za prikupljanje i analizu podataka
 

Primene

 • Merenje u teškom industrijskom ambijentu
 • Proizvodnja, obrada i čuvanje hrane
 • Laboratorije i istraživanja
 • Visokoregalna skladišta
 • Inkubatori, zamrzivaći, frižideri, hladnjače...

Mreža Senzora-Transmitera

Mreža od 247 distribuiranih ITS Senzora-Transmitera se priključuje na USB ili serijski RS-232 port PC-a. Ako je potreban veći broj merenja na drugi serijski port PC-a može se priključiti još jedna mreža od 247 Senzora-Transmitera pa bi ukupan broj merenje bio 510. I pored ovog proširenja ovaj broj može da se duplira bez limitacija u performansama.

Industrijski PC, običan PC ili PLC sa mrežom senzora, čine distribuirani sistem za merenje temperature

Serijska komunikacija RS-232 radi na rastojanju od samo 15 metara pa se zato između PC-a i mreže od 255 Senzora-Transmitera postavlja konvertor RS-232 ili USB u RS-485 koji može da produži komunikaciono rastojanje čak do 10 km u zavisnosti od željene brzine komunikacije i od kvaliteta ožičenja.

ITS senzor do korisnika dolazi standardno podešen u skladu sa specifikacijom. Pored RS-485 porta senzor opciono može da ima i analogni galvanski izolovan strujni izlaz od 4 do 20 mA, tako da korisnik može da bira vrstu prenosa podataka između serijskog linka RS-485 sa Modbus protokolom i strujne petlje od 4 do 20mA, ali ih može koristiti i oba istovremeno. Za prenos podataka od senzora do PC-a preporučuje se UTP provodnik sa tzv. upredenim paricama. UTP je ekonomičan kabl koji se često koristi za računarske mreže. Nešto bolji kvalitet prenosa je moguć sa kablom tipa STP

Sa strujnom petljom od 4 do 20 mA podaci mogu da se prenesu na udaljenost do 1200 m i više, a sa serijskom RS-485 komunikacijom na udaljenosti od 1.200 m a uz dobre okolnosti i do 3 km. Sa specijalnim kablom koji ima vrlo nisku podužnu kapacitivnost i smanjenjem brzine komunikacije, rastojanje je moguće povećati i do 10 km.

 

ITS je na nivou svog USB ili RS-485 interfejsa optički izolovan od mreže što isključuje rizik od petlje uzemljenja i drugih hazardnih situacija. Najveći broj senzora na tržištu, koji rade sa serijskom komunikacijom RS-485 ili sa analognim prenosom 4 do 20 mA nema izolaciju. Ova manjkavost je urađena radi niže cene proizvoda ali zbog moguće petlji uzemljenja može da nanese veliku štetu korisniku i da rezultuje gubitkom dela ili čak cele investicije. Izolacija na svim nivoima u ITS Senzoru-Transmiteru garantuje profesionalnost, pouzdanost u eksploataciji i tačnost izmerenih vrednosti.

 

 

Kućište

Siluminsko kućište je vodonepropusno, ima IP66 specifikaciju i predviđeno je za vrlo  teške uslove. Kućište je optimizovano za montažu na zid i ima dimenzije od 96 visina x 63 širina x 35 mm dubina. ITS je projektovan da može da izdrži niske amplitudne vibracije koje postoje u nekim karakterističnim radnim okruženjima. Proizvodi se i kao kanalski model (slika levo).

Prednosti RS-485

 • Za rad ovog distribuiranog sistema nije potreban uređaj za akviziciju za PC ili nabavka i programiranje skupiih A/D modula za PLC. Ako je PLC već u upotrebi, tada se senzori priključuju na njegov RS-485 port. Ako PLC nema RS-485 već samo RS-232 tada je potreban konvertor RS-232 u RS-485. ili ISO-422/485. Slika desno prikazuje ekonomični i profesionalni RS-485 konvertor.
   
 • Nije potrebna nabavka analognih izolovanih kondicionera.
 • Nije potrebno ožičenje širmovanim kablom od svakog senzora do mernog sistema vec samo jeftini UTP kabl koji se postavlja od senzora do senzora i na kraju do PC-a ili PLC-a. Kroz isti kabl se vodi i napajanje od 24V  DC.

Kao što je već pomenuto, međusobna komunikacija u mreži Senzora-Transmitera se obavlja pomoću ekonomičnog STP kabla koji se koristi i za računarske mreže, tako da je ukupna cena ovakvog sistema znatno niža od cene sistema koji rade na principima analogne konverzije, uz viši nivo sigurnosti, jednostavnosti primene i industrijske profesionalnosti. Međutim, ako korisnik već ima sistem za akviziciju podataka, ili PLC i postavljeno ožičenje, opciono on može koristiti analogni izlaz sa Senzora-Transmitera i tada mu je na raspolaganju strujni izlaz od 4 do 20mA sa izolaciojom od 1.500 Vrms.
 

Ugrađeni rele (3A, 24V DC ili AC) može softverski da se programira na kojoj će temperaturi uključiti ili isključiti svoj lokalni aktuator (ventilator, grejač itd.). Histerezis može da se kontroliše u željenom opsegu.

 

Senzori-Transmiteri iz ove grupe su srodni su grupom VTP Senzora-Transmitera za merenje relativne vlažnosti i temperature, i u okviru mreže se mogu koristiti zajedno.

 

ITS se napaja sa jednosmernim naponom od 24V (20 do 30V). Za ovu primenu se preporučuje izvor za napajanje CS-24 (slika levo). Za manje mreže potreban je samo jedan izvor za napajanje senzora, ili 2 za mreže srednje i nešto veće gustine. Broj potrebnih izvora može da varira i zavisi od broja senzora, razdaljine i poprečnog preseka provodnika koji se koristi za napajanje. Detalji o izvoru za napajanje su na strani CS-24.

 

CS-24, izvor za napajanje

Kalibracija

ITS Senzor-Transmiter se isporučuje sa atestom proizvođača a na zahtev sa atestom akreditovane laboratorije za merenje temperature. Electronic Design ima dugogodišnju saradnju sa laboratorijama za etaloniranje u našoj zemlji i može da obezbedi svojim korisnicima podršku u vidu redovnog godišnjeg etaloniranja uređaja i po potrebi kalibracije. U dosadašnjoj praksi se pokazalo da ITS uređaji imaju veliku stabilnost u vremenu i da tokom dugog vremenskog perioda nema potrebe za kalibracijom.

Softver

VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Operativan je u lokalnoj mreži i na Internetu.

 

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu do 255 (opciono za 1020) Senzora-Transmitera. Program je  namenjen za očitavanje podataka sa mreže VT senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti u fajlove, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows 98/2000/XP. Opciono, softverska verzija po specifikaciji "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove) je na raspolaganju.

 

Ovaj program je segment jednog većeg programskog paketa koji je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je po GAMP preporukama i tako što je u dugom vremenskom periodu unapređivan sa novim potrebama raznih korisnika i njihovim  idejama.

 

Kada je potrebno da se mreža senzora priključi na PLC koristi se Modbus protokol, dokumentovani kod za komunikacije između senzora i bilo kog PLC-a. Modbus koristi registarski pristup preko serijske veze uz standardizovane komande, što omogućava i jednostavno testiranje mreže iz bilo kog SCADA programa.

Karakteristike

 

Parametar

Uslovi 

Tipične vrednosti

Jedinica

Temperatura

Tačnost

-10°C do +50°C

±0.2

°C

 

-40°C do +85°C

±0.5 max.

°C

Merni opseg

Pun opseg

-40 do +85

°C

Rezolucija

-10°C do +50°C

±0.1

°C

Izlazi

Digitalni

1 kanal

RS-485

 

Napajanje

Napon napajanja

Standardno

20 do 30

V=

Potrošnja

 

20 do 25

mA

Opšte

Tip kutije

Siluminska kutija IP66

 

Primena

Industrijski uslovi

 

Montaža

Na vertikalni zid ili HVAC

 

Radovi, količine i rokovi isporuke

 

Test uzorci su raspoloživi odmah na zahtev
Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
Postavljanje nekoliko senzora kod budućeg kupca radi probe je moguće zakazati u roku od 5 do 10 dana
Za male količine (do 20 Senzora-Transmitera) tipičan rok isporuke je nekoliko dana
Veće količine (50 do 100 komada) se mogu isporučiti u roku od dve do tri nedelje
Velike mreže do 1000 senzora priključenih na Industrijski PC A2 ili A7 u ambijentu kupca sa projektom, postavljanjem, validacijom i atestom akreditovane laboratorije su dobrodošle. 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs