Series CA  Instrumentation class


 
Isolated high accuracy conditioners


General description


CA series conditioners provide electrical (galvanic) isolation between the sensor and measuring system up to 1500V. They have a very high accuracy, linearity and durability, and there is a large number of different models. Common to this type of conditioner is that it has an analog input channel that accepts signals from all types of commercial sensors.

 

Sensor signal is filtered, amplified, isolated, linearised, filtered again and converted  to a level suitable for connection to the system for data acquisition, industrial PC, PLC or some other measurement system.

 Attributes


 • Isolation 1500 Vrms (4.000 V, 1 minute)

 • Accuracy ±0.03% 

 • Linearity better than ±0.01% 

 • 80 dB NMR for 50Hz

 • 160 dB CMR

 • Triple isolation: input-output-power supply

 • Power supply: 20 V to 30 V DC

 • Output: current or voltage

 • Ulaz zaštićen do 250 Vrms kontinualno 

 • Bas konektor za napajanje na DIN šini

 • Garantni rok je 7 a servisni rok je 10 godina

 

Primena


 • Industrijske i laboratorijske primene

 • Zaštita od petlje uzemljenja

 • Zaštita ljudi od kontakta sa mrežnim ili 
  nekim drugim naponom opasnim po život

 • Zaštita elektronske opreme od električnih
  potencijala, tranzijenata i el. pražnjenja

 • Redukcija električnog šuma RF i EMI iz
  mernih signala

 • Značajno podiže pouzdanost sistema i
  produžava vreme između dva kvara (MBTF)

 

 

Conditioners types


U sledećoj tabeli su dati tipovi kondicionera iz serije CA koji su na raspolaganju. Oni se na sledećim stranama opisa dalje dele na manje grupe sa posebnim specifičnostima.

   

 

Series  Function

CA-30

 mV input conditioners

CA-32

 Conditioners with current input 

CA-33

 True RMS input conditioners

CA-34

 Linearised RTD with 2 or 3 connectors

CA-36

 Potentiometer input conditioner

CA-37

 Conditioners of thermocouples with cold junction compensation 

CA-38

 Measuring bridge (tensiometer) conditioners

CA-42

 Conditioner with two wired current loop

CA-43

 Universal Conditioners with DC excitation

CA-47

 Conditioners with cold junction compensation and thermocouple linearisation

     

 

Technical details


Analogni izolacioni kondicioneri Serije CA značajno podižu tačnost merenja, pouzdanost i profesionalnost u primenama sistema za akviziciju podataka, u merenju i procesnom upravljanju. Ova grupa kondicionera je razvijena nakon dugogodišnjeg razmatranja zahteva i potreba korisnika. Karakteristike koje se stalno poboljšavaju su tačnost, linearnost, ponovljivost i zaštita protiv slučajnih naponskih spojeva, tranzijenata i drugih hazardnih događaja. Serija CA u ovom trenutku se proizvodi u varijacijama od preko 400 modela.

 

U zavisnosti od Familije, kondicioneri imaju tipičnu linearnost od ±0.01%, mali histerezis i odličnu ponovljivost. Visoka vremenska stabilnost ne zahteva kalibraciju. Ipak, sa prednje strane modula se nalaze dva višeobrtna potenciometra koja omogućavaju korisniku da prekalibriše postavljene vrednosti na izlazni nivo koji je potreban za neku drugu primenu. Ova korekcija je moguća u rasponu do tipično ±10%. 

 

Kondicioneri termoparova Familija CA-37 i CA-47 imaju kompenzaciju hladnog kraja termopara od  ±0.5°C. Za razliku od Serije CA-37, Serija CA-47 ima i stepen za linearizaciju signala sa termopara koja hardverski implementira tzv. segmentnu aproksimaciju. Ovaj hardverski dodatak oslobađa korisnika da sam "piše" linearizaciju termopara u svom sistemu za akviziciju ili PLC-u. 

 

Razlika između nelinearnosti senzora i linearizacije odnosno popravke koju izvršava CA modul, nazvali smo "neusaglašena aproksimacija". Termin "Conformity" je često u upotrebi.

 

Većina modula ove grupe kondicionera ima opšte prihvaćen frekventni raspon signala od 3 Hz. Izuzeci su kondicioneri sa strujnim ulazom koji imaju frekventni opseg od 100 Hz i 1 KHz za merne mostove module sa strujnim ulazom i modele za merenje efektivnog napona i struje. Za standardne modele izlazni nivo šuma je ispod 200 µVrms. Za brza merenja, ED u svojoj ponudi ima modele sa širokopojasnim izolacionim pojačavačem sa frekventnim opsegom od 10 kHz i sa linearnošću koja odgovara 14 bitnim A/D konvertorima.

 

Svaki CA kondicioner ima izolaciju između ulazne i izlazne strane do naponskog nivoa od 1500 Vrms i 4 kV za 1 minut. Svi moduli ove serije imaju trostruku izolaciju koja postavlja izolacionu barijeru između ulaznog i izlaznog stepena kondicionera i stepena za napajanje. Stepen za električno napajanje je galvanski izolovan i od ulazne i od izlazne strane kondicionera.

 

"Common-mode" je između 105 i 160 dB. Filter je petog reda i potiskuje 50 Hz sa 80 dB (10.000 puta). Serija CA modula ima ugrađena elektronska zaštitna kola na ulazu i izlazu, koja omogućavaju da ovi moduli budu operativni i u neprijateljskom električnom okruženju. Zaštitna kola štite ulaz do 250 VAC, a ulaz izvora za el. napajanje od reverznog polariteta. Ulaz i izlaz su zaštićeni od ekscesnih događaja kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989.

 

Moduli se napajaju jednosmernim naponom od 24 V ili naponom koji može biti između 20 V do 30 VDC u zavisnosti od tipa modula. Serija CA je dizajnirana da bude "hot-swappable", odnosno da moduli mogu da se uključuju u sistem ili isključuju iz sistema bez predhodnog isključenja napona napajanja. Na prednjoj strani svakog modula je postavljena LE dioda koja ukazuje na prisutnost napona napajanja. Tipična potrošnja je između 25 i 50 mA u zavisnosti da li modul ima naponski ili strujni izlaz.

 

Kondicioneri imaju odličnu stabilnost u vremenu i ne zahtevaju dodatne kalibracije ili bilo kakvo održavanje. Garantni rok je 7 godina a servisni rok je 10 godina. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom listom.

 

Power supplies for conditioners


Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se izvor CS-24-30 od 30W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do tri puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno) direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinskI T-BUS pod naponom.

 

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu od 160V do 265V AC. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge elektrićnr izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

 

 

 

Kondicioneri se posebno specificiraju za ambijent sa povećanom vlagom. U tom slučaju su zaštićeni komformal lakom koji štiti sastavne komponente od vlage i korozije. Ova osobina znatno produžava vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako pripremljen kondicioner se može koristiti u mnogim agresivnim sredinama, na primer na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina u vodovodu itd.

 

 

 

Ulaz kola napajanja dizajniran je da obezbedi zaštitu od inverznog polariteta priključenog napona i protiv tranzijenata kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentom.

 

Moduli Serije CA imaju dimenzije: Visina 105 mm;  širina 22,5 mm, i Dubinu od 114 mm. Na jednu DIN šinu širine 19" može da se postavi do 18 modula. Svi moduli su po DIN EN 50022 35 mm standardu. Radna temperatura je od -40°C do +85°C, za tačnost po specifikaciji je -25 do 80°C. Relativna vlažnost je do 95% bez kondenzacije.

 

Ako ni jedan od ponuđenih kondicionera ne zadovoljava u potpunosti vašu primenu, može se na zahtev proizvesti kondicioner po korisničkoj specifikaciji. Za ovu opciju pozovite ED, 011/308-50-30.

 

 

Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - opšte"
Poređenje kondicionera i transmitera
Izolovani transmiteri sa strujnom petljom 4-20 mA

 

 

Dimenzije Familije CA. Ukupne dimenzije sa priključcima
bez DIN šine su 105 x 22.5 x 114 mm. 

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs