EURO PC (1985)
8088/10 MHzED
je osnovao Slobodan Kotri pre godina. Tada je bio prva privatna firma u Jugoslaviji koja je registrovana za projektovanje i proizvodnju elektronskih uređaja i sistema. Osnovna delatnost je bila i ostala proizvodnja merno upravljačkih uređaja i sistema za industrijsku i laboratorijsku primenu.


ED je postao poznat po tome što je 1985-te godine projektovao i proizveo PC/XT na Evropa formatu za industrijske primene pod nazivom  EURO PC. U to vreme je to bio jedini proizvod te vrste na tržištu. Prva porudžbina je došla od kompanije Simens, laboratorije za razvoj PLC-a i industrijskih racunara iz Minhena.


Nakon toga ED nastavlja sa razvojem industrijskog PC računara i akvizicionih kartica za industrijski i "običan" PC. Razvijeni su R2-D2, 3PO, A4, A2 i A7 industrijski računari koji su davali velike prednosti našim korisnicima u odnosu na njihove konkurente koji su koristili druge vrste uređaja u svojim sistemima.


Danas, ED ima osam zaposlenih i bavi se projektovanjem posebno dizajniranih PC računara za primene u industriji i razvojem i proizvodnjom sistema za merenje RH&t, zatim sistema za akviziciju podataka, kondicionera, transmitera i drugih uređaja.


ED
ima preko 3500 referenci, odnosno korisnika njegove opreme u zemlji i inostranstvu. Dizajn i koncepcija naših industrijskih PC kontrolera sa vertikalnom orijentacijom je bolji od dizajna bilo kog drugog proizvođača ovog tipa opreme. Cene naših proizvoda su niže od cena strane konkurencije za komparativne proizvode.
 

Adresa:
Electronic Design

Makenzijeva b.b.-Pejton
11000 Beograd, Srbija

Tel:  011/ 308-50-30
Fax: 011/ 308-50-31


ed@ed.rs
www.ed.rs


 ED-4 (1995)
Industrijski PC 486/133 MHz


 

A7 (2011)
Industrijski, embedid PC Atom/1,6GHz

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs