CB-33

Dvožični transmiteri sa RMS to DC ulazom i izlazom od 4 do 20 mA

Serija CB

 


 

Opšte

Izolacioni transmiter CB-33 meri efektivne vrednosti  naizmeničnog napona ili struje (engl. "True RMS do DC"). Modul konvertuje, pojačava, izoluje, filtrira i ponovo konvertuje naponski signal u izlazni strujni signal od 4 do 20 mA. Ovi tipovi transmitera se električno napaja kroz ista dva provodnika koja koriste za prenos signala pa se u praksi nazivaju i dvožični. Pogodni su za prenos signala na distance do 1200 m, do sistema za akviziciju podataka, Industrijskog PC-a, PLC-a ili nekog drugog mernog sistema.

Izolacioni moduli Serije CB-34 štite ljude i mernu opremu i fizički ih odvajaju od ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. Ulaz modula su zaštićeni od tranzijenata i naponskih nivoa do 500 Vrms a izlaz do 250 V AC. Transmiteri imaju veoma nisku cenu i odlične karakteristike koje se sreću samo kod vrlo skupih modela.

Naponski ili strujni ulazni signal je procesiran kroz pred-pojačavač i RMS konvertor. Signal se zatim filtrira i iso-čoperom prenosi kroz izolacionu barijeru tehnikom amplitudne modulacije koja daje visoku linearnost, stabilne i pouzdane karakteristike. Nakon izolacije signal se rekonstruiše filtrom četvrtog reda i konvertuje na standardni strujni ili naponski izlazni nivo. Ova arhitektura daje odličnu linearnost, stabilne i pouzdane karakteristike i ne zahteva ulazno uzemljenje. Demodulator signala na izlaznoj (sekundarnoj) strani modula obnavlja originalni signal, koji se zatim filtrira i konvertuje u strujni signal od 4 do 20 mA.

Atributi

 • Instrumentaciona tačnost, linearnost, ponovljivost i pouzdanost
 • Ulaz RMS napon 0 do 400 V ili RMS struja 0 do 5 A
 • Kompatibilan sa standardnim strujnim transformatorima
 • Frekventni opseg od 45 Hz do 1 kHz (opciono 20 kHz)
 • Izolacioni napon 1500 Vrms kontinualno ili 4 kV 1 minut
 • Tačnost ±0,20%
 • 80 dB NMR za 50 Hz
 • 110 dB CMR
 • Dvostruka izolacija: ulaz - izlaz
 • Izlaz: 4 do 20 mA
 • Ulaz kontinualno zaštićen do 500 V ili do 12 A
 • Napajanje kondicionera od 11 V do 60 V
 • Zaštita po ANSI/ IEEE C37.90.1-1989 specifikaciji
 • Montaža na DIN šinu
 • Garantni rok je 7 godina, servisni rok je 10 godina
 

Izolacioni transmiteri CB-33 i njihov funkcionalni blok dijagram

Karakterizacija

Ulazno kolo obezbeđuje zaštitu od prenapona do 500 VAC i protiv tranzijenata definisanih ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentima. Transmiteri imaju ugrađen filter koji 50 Hz potiskuje sa 80 dB. Napajanje transmitera je preko dvožične strujne petlje u opsegu od 11 i 60 V. Stepen za električno napajanje modula ima ugrađena zaštitna kola za inverzno priključenje napona napajanja i kola koja sprečavaju prolaz tranzijentima. Modul ima odličnu stabilnost u vremenu i ne zahteva kalibraciju ili bilo kakvo održavanje. Na prednjoj strani modula ispod prednje nalepnice nalaze se dva višeobrtna trimera za precizno podešavanje ofseta i nule. Obe vrednosti su podešene pre isporuke, a korisnik može da prekalibriše ove vrednosti prema svojim potrebama u opsegu od ±10%. Transmiteri  mogu da se uključuju u merni sistem i isključuju iz njega bez isključenja napona napajanja ili prekida rada sistema.

Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Specifikacije i karakteristike

(tip. na 25°C)

 

 

 Parametar CB-34
 Ulaz
 Ulazni opseg 100 mV do 300 V i 0 do 5 A
 Standardni frekventni opseg  45 Hz do 1 kHz
 Prošireni frekventni opseg 1 kHz do 20 kHz
 Ulazna impedansa 1 MOm i  0,01 Om za strujne ulaze
 Zaštita
 Naponska zaštita za naponske modele 500 V pik AC i DC max.
 Strujna zaštia za strujne modele kontinualno 12 Arms max.
 Tranzijenti ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
 Izlaz
 Izlazni opseg 4 do 20 mA
     Pod opseg 3 mA
     Opseg preopterećenja 30 mA
 Reverzni izlazni polaritet Kontinualano zaštićen
 Kontinualna izlazna zaštita max. 250 Vrms
 Izolacija
 Napon izolacije: Ulaz-Izlaz-Napajanje Kontinualno 1500 V
 Probojni napon 4 kV 1 minut
 CMR za 50 Hz  100 dB
 Tačnost  
 Totalna greška uključujući nelinearnost, histerezis i
 ponovljivost, od 45 Hz do 1 kHz
 Bolja od ±0.25% od spana
 Od 1 kHz do 20 kHz 0,75
 Promene sa temperaturom 80 ppm
 Naknadna podešljivost ±10% ofset i pojačanje
 Stabilnost pojačanja ±80 ppm/°C
 Izlazni šum 100 KHz 3 µArms
 Napajnje i ambijent
 NMR 80 dB 50 Hz
 Napajanje petlje Od 11 V do 60 V
 Ostljivost na promene napajanja petlje ±0,0005 %/V
 Temperaturni opseg (ambijent) -40 +85 °C
 Radni opseg u okviru specifikacije -40 +80 °C
 Skladištenje -40 +85 °C
 Relativna Vlažnost Bez kondenzacije 0 do 90%
 Imunitet EN50082-1, ISM Grupa 1 Klasa A
 Montaža na šinu DIN EN50022   35 x 7,5
 Dimenzije kondicionera mm Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105

 
Specifikacije se mogu promeniti

Cene i tipovi

 

 Tip

 Ulaz RMS

 Izlaz

Tačnost

Frekventni opseg

Napajanje

 1-49

 50-99 

 100+  

CB-33-01 0 do 100 mV  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 140 110 90
CB-33-02  0 do 1 V  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 140 110 90
CB-33-03  0 do 10 V  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 140 110 90
CB-33-04  0 do 150 V  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 140 110 90
CB-33-05 0 do 300 V  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 165 135 110
CB-33-06 0 do 1 A  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 155 125 100
CB-33-07 0 do 5 A  4 do 20 mA 0,1% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 165 135 110
CB-33-08 0 do 10 A  4 do 20 mA 0,2% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 165 135 110
CB-33-09 0 do 15 A  4 do 20 mA 0,2% 45Hz do 1kHz 11 do 60V 165 135 110

 

Cene su bez PDV-a.

  

   Opcija 1. Transmiteri standardno imaju frekventni opseg od 3 Hz. Za širinu opsega od 1 kHz ili 10 kHz (-3 dB) cena je viša za 3 €.

   Opcija 2. Transmiteri zaštićeni komformalom za ambijente sa povećanom vlagom imaju za 10 € višu cenu.

   Opcija 3. Transmiteri veštački ostaren "Burn-in" procesom, 48 sati na 60°C imaju za 15 € višu cenu.

   Opcija 4. Transmiteri po specijalnoj korisničkoj specifikaciji: prvi komad je 150 €.

 

  Nazad na stranu "Transmiteri Serija CB" 
   Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - Opšte"
   Serija CS izvora za napajanje

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs