U tipičnom industrijskom okruženju najveći broj hardverskih sistema kao što su PC, IPC (Industrijski PC), PLC, razni kontroleri i inteligentni senzori poseduju serijski komunikacioni RS-232 interfejs. Razlog za ovo je kompatibilnost sa drugim uređajima, tradicionalno nasleđe i lako programiranje. Mana mu je mali domet od 15 m kao i to što se na njega može priključiti samo jedan RS-232 interfejs (Point to Point ).
  
Ovi nedostaci se lako mogu prevazići dodavanjem konvertora RS-232 u RS-485. Konvertor omogućava komunikaciju na rastojanju od 1.200 m kao i priključenje do 32 RS-485 uređaja na jedan RS-232 (multidrop) i sve to preko samo dva provodnika.
  
RS-485 je najpopularniji LAN standard u industriji. Komunikacioni sistemi kao što su Modbus, Profibus, Interbus, Optomux itd. rade preko RS485 hardvera a razlike među njma su najčešće samo u softverskom protokolu.
  
Naš novi model ISO-422/485 je pravi industrijski, izolovani konvertor-linijski drajver koji se postavlja na DIN šinu.
Više podataka je u sledećim tabelama.
  

        

Napajanje
RS-485
interfejsa je
24V, i za ove primene se preporučuje
svičing izvor
CS-24 koji
može da napaja ove interfejse preko DIN BUS konektora bez kablova i ožičenja.

Optička izolacija signala do 1.500 V (4.000 V 1 minut)

Četvoroprovodnički dupleks, dvoprovodnički dupleks i simpleks

Dvostrano izolovani DC/DC konvertor

Brzina prenosa 115 K BPS na 1 km (2400 BPS na 11 km.)

Četiri LED dijagnostička indikatora

RTS, DTR ili AUTO RS-485 transmisione komande

Priključenje na 9 pinski D konektor ili na redne kleme

Industrijska zaštita od tranzijenata 15 kV (RS-232)

Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku

Garantni rok je 3 godine

  
 RS-485 komponente

  

   

 Oznaka modela ISO-422/485 ISO-485 RS-485 RIPITER 485-DSS
 Funkcija RS-232 u RS-422/485 Konvertor RS-232 u RS-485 Konvertor RS-485
Ripiter-linijski izolator
Zaštita RS-485 signalnih linija
 Atributi Industrijski Ekonomičan Proširenje mreže Štiti
 Izolacija 1.500 V (4 kV 1 minut) 1.000 V 1.500 V (4 kV 1 minut) -
 Brzina prenosa 115,2 kbita/s 115,2 kbita/s 115,2 kbita/s -
 Mod rada Dupleks, polu-dupleks
 i simpleks
Polu-dupleks
 i simpleks
Dupleks, polu-dupleks
 i simpleks
-
 Zaštita 15 kV ESD za RS-232 15 kV ESD za RS-232 Prenaponski
supresor 600 W
Prenaponski
supresor 600 W
 Broj uređaja 32 256 32 ili opciono 256 -
 Napajanje 10 do 30 V ili 220 ‚V~ 10 do 30 V 10 do 30 V ili 220 ‚V~ -
 Montaža DIN šina DIN šina DIN šina
 Temperaturski opseg -40 do 85 ºC -25 do 60 ºC -40 do 85 ºC -40 do 85 ºC
 Cene €, bez PDV-a 120 60 125 75

  U pripremi je izolovani USB u RS-485 konvertor sa izolacijom od 2.000 V i sa ugrađenim naponskim supresorima

od 600 W. 
 

Posetite naš sajt  www.ed.co.yu. Da se odjavite, kliknite na "Reply" i pošaljite poruku "Odjava".

 

  Electronic Design 2007

 Tel. 011/  308-50-30

 ed@ptt.rs