USB sistemi za akviziciju podataka, merenje i upravljanje su perfektna i ekonomična alternativa za PCI i ISA bordove. Integrisan merni sistem i priključni panel sve u kutiji malih dimenzija čine ove uređaje vrlo pogodnim za mnoge aplikacije, a naročito dobro prate LapTop i rad na terenu.
     
Ovaj tip interfejsa se lako priključuje na PC pomoću USB kabla i automatski se inicijalizuje (Plug and Play) što omogućava jednostavnu upotrebu i lako premeštanje sa jednog računara na drugi.
    
Svaki USB interfejs prati software TracerDAQ koji po izboru radi kao Pisač,
Snimač, Data Loger i Osciloskop. Ovako opremljen sistem za merenje i prikupljanje podataka je trenutno spreman za upotrebu bez bilo kakvog programiranja.
 

   
 

 

    
Vrlo slične performanse sa PCI i ISA modulima
Jednostavna instalacija  "Plug and play"
Lako premeštanje sa jednog računara na drugi
Kompatibilnost sa USB 1.1 i USB 2.0
Integrisan priključni panel sa zavrtnjima za kablove
Električno napajanje sa USB porta računara
Kompatibilan sa velikim brojem softverskih alata i paketa
Trogodišnji garantni rok
   
 
 

 Model

1208-LS 1208-FS 1608-FS USB-TC 1616-FS
 Atributi Niska cena 50 kS/s 8 simultanih
A/D kanala
Termoparovi J,K,R,S,T,N,E,B 16 simultanih
A/D kanala
 Broj A/D kanala 8 Singl / 4 Diff 8 Singl / 4 Diff 8 8 termo parova 16
 Broj A/D 
 konvertora
1 1 8 4 16
 Rezolucija 12 bita 12 bita 16 bita 24 bita 16 bita
 Max. brzina
 semplovanja

1-2 kS/s
Kontinualni skan

50 kS/s

200 kS/s
u 32K FIFO

-

250 kHz

 D/A kanala 2 2 - - -

 Kaunter

Jedan 32-bitni Jedan 32-bitni Jedan 32-bitni - Jedan 32-bitni
 Digitalnih I/O 16 16 8 8 8
 Spoljni triger Digital - Digital - -
 Napajanje Sa USB porta Sa USB porta Sa USB porta Sa USB porta Sa USB porta
 Kompatibilnost USB  1.1 i 2.0 USB  1.1 i 2.0 USB  1.1 i 2.0 USB  1.1 i 2.0 USB  1.1 i 2.0
 Cena bez PDV-a
 od 1 do 4 kom.
195 295 495 450 995

 

Uskoro će biti na raspolaganju i nekoliko digitalnih I/O modela sa relejima i ulazima sa optičkom izolacijom. Više detalja se nalazi na strani USB sa Digitalnim I/O.

Softver


Svi modeli se isporučuju sa grafičkim paketima SoftWIRE i TracerDAQ za osciloskopska merenja i data logger aplikacije. UNIVERSAL LIBRARY koji se takođe isporučije bez dodatnog plaćanja a podržava C/C++, Delphi, Visual Studio, Visual Studio .NET kao i sa softverskim drajverima za LabVIEW. Drajveri rade u Windows 9x/ME/NT 4.0/2000/XP. Više detalja je na strani: Softver

 
 TracerDAQ:  Omogućava Strip Chart Recorder, Data Logging, i  osciloskopska merenja
 SoftWIRE: Grafički programirani interfejs za Visual Studio .NET
 Univerzalna Biblioteka: Drajver na Windows baziranim standardima .NET
 jezicima  za programiranje
 LabVIEW: Drajveri omogućavaju upotrebu postojećih VI
 InstaCal:  Merno intuitivna instalacija i test aplikacija

 

Electronic Design je proizvodjač Industrijskih PC kontrolera, prenosnih PC logera, sistema za akviziciju podataka, izolovanih kondicionera i transmitera. U ponudi su uređaji za merenje temperature vlage, diferencijalnog pritiska i RS232/485 konvertori.
Adresa
:
 http://www.ed.co.yu/

Da bi se odjavili, kliknite na "Reply" i pošaljite poruku sa subject: "Odjava"
 

  Electronic Design 2006
  Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd

Tel:
Fax: 

011/  308-50-30
011/  308-50-31

 ed@ptt.rs
 
http://www.ed.rs

Spacer