Merenje na terenu je uvek nepredvidivo. Da li smo poneli sve što je potrebno? Da li će softver koji smo kod kuće pripremili moći da odgovori zahtevima? Da li smo poneli sve potrebne kondicionere, transmitere, izvore za napajanje, senzore, providnike, itd.

Slična iskustava mogu da upute na
A2 Logger, uređaj koji ima sve hardverske komponente u jednom pakovanju i softver koji se može lako menjati prema novo nastaloj situaciji. A2 Logger je prenosni PC sa "plag-in" sistemom za akviziciju podataka i merenje. Zbog svoje PC kompatibilnosti on korisniku pruža najviši mogući operativni nivo i visoku udobnost u primeni, a prateći softver obezbeđuje brzo i lako prilagođenje sistema novom mernom okruženju. 

Loger ima INTEL Pentium Tualatin procesor 1,3 GHz, 256 MB memorije, disk od 20 GB i 15 (ili 17) inčni TFT monitor koji se po potrebi može odvojiti od platforme. Tastatura i maus su bežični. Na Loger se mogu priključiti printer, lokalna mreža, spoljni CD ili flopi, a preko USB i RS-232/485 portova i mnogi drugi interfejsi. CompactFlash omogućava primenu u ambijentu sa visokim vibracijama na mestima gde hard disk ne može da radi pouzdano. Otvoren je za sve PC kompatibilne nadgradnje.

A2 Logger se standardno isporučuje sa analognim ulaznim modulom sa 16 izolovanih kanala (A2-28-IS). Rezolucija je 12 ili 16 bitna. Ulazni konektori mogu biti BNC ili Fenix. Dodavanjem još jednog modula broj kanala se može udvostručiti. 

Drugi tip A/D modula je A2-28-MS na koga mogu da se instaliraju do 12 različitih tipovi izolovanih kondicionera. Ulazi mogu biti strujni, naponski ili RMS za signale sa termoparova, RTD (PT100), različitih tipova mernih mostova itd. Ovako konfigurisan sistem ima instrumentacione karakteristike, visok stepen integracije i vrlo ekonomičnu cenu. 

A2 Logger radi sa softverskim paketima kao što su Visulal Designer, LabView i Visual Studio. Na raspolaganju su softverski drajveri za C++ i Visual Basic.
     

Tehnički, komercijalni detalji i cene su na strani: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2_loger/opste.htm.


A2 Logger koriste: Institut Nikola Tesla, Vinča, Mihajlo Pupin; Vojno-Tehnički Institut, Mašinski i Tehnološki Fakulteteti, US Still, Vojni remontni Zavodi, gotovo sve hidro i termoelektrane u Srbiji i mnogi drugi korisnici.  
 

Electronic Design je proizvodjač više tipova Industrijskih PC kontrolera, prenosnih PC logera, sistema za akviziciju podataka, izolovanih kondicionera i transmitera. U ponudi su uređaji za merenje temperature vlage i diferencijalnog pritiska.


Da se odjavite, pošaljite poruku na
Majordomo@ed.co.yu sa tekstom u telu poruke: 
unsubscribe lista

 

Spacer

   © Copyright 1982-2005  Electronic Design

 EDNovosti br. 7

     

Spacer

  Electronic Design
  Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd

Tel:
Fax: 

011/  308-50-30
011/  308-50-31

 e-mail: ed@ptt.rs
 
http://www.ed.rs

Spacer