EDN 6

 
Petlja uzemljenja je najveći neprijatelj analogno/digitalnim modulima. Kada se u mernom okruženju pojavi potencijalna razlika između senzora i računarskog sistema, merenja će verovatno biti netačna. Međutim, ako ova potencijalna razlika nosi energiju ona može da uništi A/D modul, računar i sve šta joj se nađe na putu. Primena izolacionih komponenata rešava ove probleme u potpunosti.

Najjeftinije komponente za ovu primenu su izolacioni pojačavači sa cenom od 60 do 120 €. Alternativno, skuplje ali i bolje rešenje je primena specijalizovanih izolovanih kondicionera i transmitera koji koštaju između 150 i 300 € (+ troškovi). Najčešće su oko 200 €.
(ED-ovi kondicioneri za DIN montažu imaju dvostruko nižu cenu).

Ako je na primer, za određenu primenu potrebno 16 iso-pojačavača investicija će biti između 1.000 i 2.000 €, a upotreba kondicionera bi koštala oko 3.000 €. Nabavka A/D modula košta 400 do 800 €. Ko ima postrojenje sa 100 ili 200 kanala mora da računa sa izdatkom koji će biti toliko visok da može odložiti ili čak onemogućiti izvođenje projekta.

Zato vam skrećemo pažnju na
A2-28-IS, A/D modul sa 16 integrisanih izolacionih pojačavača. On košta samo 795 odnosno  50 po izolovanom kanalu. Odnos cena/performanse/mogućnosti/ je toliki da A2-28-IS budite sigurni, danas nema bliskog konkurenta.

Neki moduli imaju slične karakteristike ali im je cena 3 puta viša. 
Drugi imaju sličnu cenu ali nemaju izolaciju između kanala već je izolacija napravljena na nivou AD konvertora. Mnogi neupućeni kupci bivaju obmanuti ovim finim komercijalnim trikom: bord ima izolaciju, ali je nema između kanala što se u specifikacijama neće primetiti. Rezultat su česta pogrešna merenja, a problem petlje uzemljenja i rizik od uništenja A/D modula je visok.

A2-28-IS ima izolaciju između kanala kao i izolaciju između senzora i računara do nivoa od 1.000V. Svaki kanal ima i svoj DC/DC konvertor. Na ulazu kanala se nalazi Diferencijalni Instrumentacioni Pojačavač sa pojačanjem od 1 do 10.000 puta a na izlazu aktivni "Low Pass" filter. Linearnost je 0.02%.

Ulazi mogu da se konfigurišu kao strujni (4 do 20mA, 0 do 20mA ili sl.) ili kao naponski (0 do 5V ili ±5V). Bilo koji tip termopara se može direktno priključiti. Na bordu se nalazi kompenzacija hladnog kraja termopara a linearizacija je softverska. Performanse su instrumentacione. Ulazni BNC konektori su opcija.

A2-28-IS ima softverske drajvere za C/C++, Delphi, Visual Basic, LabVIEW, LabwindowsCVI i Visual Designer. Garantni rok je 3 godine, korisničko upustvo je na srpskom jeziku a u cenu je uključena obuka korisnika i telefonska podrška. Više detalja je na stranama naše prezentacije: www.ed.rs.

A2-28-IS izolovani AD modul: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2/a2_io_moduli/a2_28_is.htm
Cene komponenata: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2/cene_za_a2.htm 
Kondicioneri i transmiteri: http://www.ed.co.yu/yu/kondicioneri/kondicioneri_opste.htm
Industrijski PC A2: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2/a2_opste_2.htm

 

Electronic Design je proizvodjač Industrijskih PC kontrolera, prenosnih PC logera, sistema za akviziciju podataka, izolovanih kondicionera i transmitera. U ponudi su uređaji za merenje temperature vlage, diferencijalnog pritiska. ED posluje 22 godine.


Da se odjavite, kliknite na "Reply"

Spacer

  © Copyright Electronic Design 2005

   

Spacer

  Electronic Design
  Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd

Tel:
Fax: 

011/  308-50-30
011/  308-50-31

 e-mail: ed@ptt.rs
 
http://www.ed.rs

Spacer