Evropski standardi nas obavezuju da merimo relativnu vlažnost i temperaturu (VT), a cesto i diferencijalni pritisak u velikom broju situacija. Ovo se naročito odnosi na proizvodnju i čuvanje hrane i lekova gde se obavezno zahteva i dokumentovana istorija ovih događaja. Isto se odnosi na bolničke prostorije i laboratorije. Brojne aplikacije zavise od merenja VT kao sto su sušare, staklenici, čiste sobe, inkubatori, autoklav postrojenja, magacinski prostori, info-paneli itd. Ako se bavite integracijom preporučujemo vam sledeće modele:

VT
P
je sistem za precizno merenje relativne Vlažnosti, Temperature i diferencijalnog Pritiska. Senzori imaju visoku tačnost, autokalibraciju i koriste vrlo napredne i potvrđene tehnologije.
(VT je isti model samo bez senzora za merenje pritiska).

Svaki pojedinačni sen
zor unutar VTP-a ima svoj rele za PID akciju
i izolovani strujni transmiter,
tako da korisnik može da bira vrstu prenosa podataka izmedu strujne petlje od 4 do 20 mA i izolovanog serijskog linka RS-485, ali može koristiti i oba istovremeno. Prenos podataka od svih senzora u mreži do PC-a se vrši pomoću samo dva provodnika. Strujnom petljom od 4 do 20 mA podaci mogu da se prenesu na udaljenost do 1200 m, a serijskom RS-485 komunikacijom do 3 km.

VTS je Industijska varijanta bez displeja (-40 do 85°C) u siluminskom kućištu.

µSCADA je dizajnirana u LabVIEW okruženju. Ona služi za akviziciju podataka, daljinski monitoring i upravljanje sa 64 ili 128 distribuiranih VTP-a. Ovaj softverski paket na PC-u omogućava praćenje parametara u realnom vremenu i generisanje log fajlova koji se pamte jednu godinu unazad. Podaci se mogu analizirati, štampati za arhivu ili za prateću dokumentaciju. Pomoću ovog softvera korisnik sa PC-a, preko mreže može da preprogramira senzore i PID regulatore za svoje specifične potrebe. 

Senzori temperature i rel. vlažnosti sa LCD displejom za čiste sobe i laboratorijske aplikacije za temperaturski opseg od 0°C do 70°C (Model VT) sa komparativnim karakteristikama na evropskom trzistu koštaju između 350 i preko 800 €. Ako se dodaju uvozni troskovi cena raste za oko 30% pa je nova vrednost između 500 i 1.000 €. Nas VT (na slici) ima 60% nizu cenu.

Electronic Design je osnovan pre 23 godine. Projektuje i proizvodi industrijske PC računare, PC kontrolere i prenosne PC Logere kao i  sisteme za akviziciju podataka, izolovane kondicionere i transmitere i sisteme za merenje vlage i temperature. Ima 2.000 referenci u nauci, skolstvu, medicini, vojsci i industriji. Cene naših proizvoda su niže od cena strane konkurencije za komparativne proizvode. 

Da se odjavite, kliknite na "Reply"

Spacer

  

 ED Novosti 4,  April 2004.

 
  Electronic Design
  Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd

Tel:
 Fax:

011/  308-50-30
011/  308-50-31
 email: ed@ptt.rs
 http://www.ed.rs

Spacer