EDNovosti br. 10


Merenje relativne vlažnosti i temperature

 

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u: proizvodnji hrane i lekova, u klimatizaciji prostora, u mnogobrojnim industrijskim primenama, laboratorijama, magacinskim objektima, sušarama, hladnjačama itd. Za ove i slične aplikacije za trodimenzionalno mapiranje, validaciju prostora i za fiksne sisteme merenja dva tipa industrijskih senzora-transmitera su se dokazala u praksi.

 

Prvi je VTS, digitalni senzor-transmiter za merenje vlažnosti i temperature. Opseg merenja vlažnosti je 0 do 100% i temperature od 0 do 70ºC (sa produženom sondom do +120ºC). Ovaj tip senzora ima autokalibraciju i tačnosti od 2% (opciono 1,5%) za vlažnost i 0,3ºC za temperaturu.

 

Drugi je ITS, digitalni senzor-transmiter koji meri samo temperaturu u opsegu od -40 do +85ºC. Sa produženom sondom meri od -40 do 200ºC. ITS radi sa PT100 senzorom i 24-bitnim A/D konvertorom. Tačnost je 0,3ºC.

 

255 senzora može da se priključi na bilo koji PC preko serijskog komunikacionog standarda RS-485. Svaki senzor je na nivou svog RS-485 interfejsa optički izolovan od mreže što isključuje rizik od petlje uzemljenja i drugih hazardnih situacija. Takođe, izolacija garantuje sigurnost u eksploataciji i visoku tačnost izmerenih vrednosti.

 

Prednost RS-485 komunikacije je što ona ne zahteva nabavku analognih sistema za akviziciju podataka ili nabavku PLC-a sa analognim modulima kao i postavljanje skupog ožičenja za prenos analognih signala. Međusobna komunikacija se obavlja pomoću ekonomičnog kabla koji se koristi i za računarske mreže, tako da je cena ovakvog sistema znatno niža od cena sistema koji rade na principima analogne konverzije, uz viši nivo sigurnosti, jednostavnosti primene i industrijske profesionalnosti. Međutim, ako korisnik već ima sistem za akviziciju podataka i postavljeno ožičenje, opciono može koristiti analogni izlaz sa senzora i tada su mu na raspolaganju strujni izlazi od 4 do 20 mA.

 

Ugrađeni rele može da se programira na kojoj će temperaturi ili nivou vlažnosti uključiti ili isključiti svoj lokalni aktuator (ventilator, grejač itd.). Histerezis može da se kontroliše u željenom opsegu. Napajanje senzora je od 10 do 30VDC (24VDC nominalno) ili opciono sa 220VAC. Oba senzora imaju siluminske kutije sa IP65 specifikacijom. Sam VTS senzor se isporučuje sa certifikatom Švajcarskog instituta za mere i standarde.

 

Prateći softver je µSCADA koja meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Fajl sa zapisima može biti višegodišnji. 

 

 


 

  

VTS ima cenu od 195 € a ITS 125 €. Količinski popust je 5% za 25 kom i 10% za 100 kom. Softver “startuje” sa 450 €. Softverska verzija po specifikaciji "21 CFR Part 11" od FDA (Američke Federalne Agencije za hranu i lekove) je već raspoloživa. Garantni rok je 5 godina a servisni rok je 7 godina. Softver i korisnička dokumentacija su na srpskom jeziku. Kratka obuka korisnika je uključena u cenu. Isporuka je u roku od 5 do 15 dana.

 

Electronic Design ima važne reference u ovoj oblasti sa većim brojem instaliranih senzora: Hemofarm, Velefarm, Polimark, Telekom i mnoge druge manje instalacije.

 

Senzori sa lokalnim displejom i senzori za merenje diferencijalnog pritiska za čiste sobe su na raspolaganju. Mreže senzora sa specijalnim specifikacijama se mogu proizvesti na zahtev (termopar, napon, struja, potenciometarski ulaz frekvencija “RMS to DC”, merni mostovi itd…).

   
Više informacija: www.ed.co.yu/yu/kondicioneri/vtp_opste.htm

 

 

Makenzijeva b.b.- Pejton, 11000 Beograd
Tel: 011/
308-50-30   www.ed.co.yu
April 2007