EDN 17
Jul 2017

 Novoi

 

 


Digitalni kondicioneri sa Modbus protokolom

Zaboravite sisteme za akviziciju, PLC, analogne module, ožičenje, troškove, komplikacije...

  


Nakon velikog uspeha analognih kondicionera Serije CA, Electornic Design je projektovao novu seriju modernih digitalnih signalnih kondicionera sa prefiksom CD (Condicioner Digital). Dizajniran je oko 24-bitnog A/D konvertora, i snažanog mikrokontrolera ima galvansku izolaciju i RS-485 komunikacioni interfejs koji radi sa Modbus protokolom. Zahvaljujući tome nisu potrebni akvizicioni moduli, jer CD kondicioneri sami vrše A/D konverziju, a većina SCADA sistema podržava industrijski standard, Modbus komunikaciju.
 


 

Kondicioneri CD Serije su predviđeni za montažu na DIN šinu. Komunikacija i napajanje se mogu povezati preko T-BUS konektora koji se takođe postavljaju na DIN šinu, čime se pojednostavljuje međusobno električno povezivanje. Do 247 CD kondicionera može da se poveže jednim jeftinim kablom (na primer, kabl za kompjuterske mreže) sa 2 parice pa je instalacija-ožičenje krajnje jednostavno i vrlo ekonomično.

 

CD kondicioneri imaju laboratorijsku tačnost, bolju od 0,02% i linearnost bolju od 0,005%, zavisno od modela. Opciono, kondicioneri iz Serije CD se mogu narućiti sa ugrađenim releom od 6A, 220V, sa radnim i mirnim kontaktom koji reaguje na nivo ulaznog signala. Podešavanje nivoa uključenja i isključenja relea se vrši preko Modbus registara. Radi lakšeg rada, korisnicima je obezbeđen softver za kalibraciju kondicionera i setovanje ofseta i pojačanja u širokom opsegu kao i za podašavanje Modbus transmisije.

 

CD kondicioneri imaju trostruku galvansku izolaciju između ulaza, izlaza i napajanja. Modeli iz familija CD-38 i CD-43 imaju i galvanski izolovanu ekscitaciju. Galvanska izolacija obezbeđuje sigurnost uređaja od prenapona, petlji uzemljenja, statičkog elektriciteta i drugih pojava koje mogu da ugroze ne samo kondicioner, već i ostatak sistema. Ulazi su zaštićeni od prenapona najmanje 250 Vrms. Napajanje kondicionera je zaštićeno od prenapona i pogrešnog polariteta. Garantni rok CD kondicionera je 7 godina, a servisni rok 10 godina.

 

Korisnicima je na raspolaganju preko 100 različitih standardnih tipova ulaza. Ukoliko ni jedan tip nije odgovarajući za vašu primenu, možemo da proizvedemo kondicionere sa ulaznim opsegom prema vašoj specifikaciji. Kondicioneri CD Serije imaju različite tipove ulaza u zavisnosti od potreba korisnika. Razvili smo tipove ulaza za merenje svih najčešće korišćenih veličina u industriji.


 

 

CD Serija

 

Tip ulaza

CD-30

 

Naponski ulaz

CD-32

 

Strujni ulaz

CD-33

 

RMS to DC ulaz (naponski ili strujni)

CD-34

 

RTD ulaz - Pt100, Pt500, Pt1000

CD-36

 

Potenciometarski ulaz

CD-37

 

Termoparski ulaz sa CJC

CD-38

 

Tenziometarski ulaz (merni most)

CD-42

 

Transmiterski ulaz (strujna petlja)

CD-43

 

Univerzalni ulaz sa DC ekscitacijom

CD-47

 

Termoparski ulaz sa CJC i linearizacijom

 

 

Cena CD kondicionera zavisi od tipa ulaza. Najveći broj kondicionera ima početnu cenu od 99 € za komad, odnosno 89 € na 50 ili više komada. Cena kondicionera koji je napravljen po korisničkoj specifikaciji počinje od 150 € za prvi komad, dok se ostali plaćaju po standardnoj ceni za datu seriju. Više informacija i cene će biti uskoro dati na sajtu  www.ed.rs.

 

 

 


Tel.:
011-30 850 30;   011-2 450 480
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd 


Ako ubuduće ne želite da primate EDNovosti kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 


35 godina inovacija, 3300 referenci