EDN 16
Novembar 2016

 Novoi


Kondicioneri sa bipolarnim strujnim izlazom

 

   

 
 

Nije redak slučaj da neke industrijske ili laboratorijske primene zahtevaju upotrebu izolovanih kondicionera signala sa bipolarnim (±) strujnim izlazom, na primer, izlaz od ±5 mA, ±10 mA ili čak ±20 mA.

 

Zbog toga što ovakav tip kondicionera proizvodi vrlo mali broj kompanija i zato što je ovde teško nabavljiv Electronic Design (ED) sada objavljuje raspoloživost ovog tipa kondicionera iz serije CA koja je poznata po visokoj pouzdanosti i tačnosti kao i po povoljnoj ceni.

 

Kondicioneri serije CA su dizajnirani za montažu na DIN šinu i obezbeđuju električnu (galvansku) izolaciju između senzora i mernog sistema kontinualno do 1500V (4000V 1 minut). Imaju veoma visoku tačnost bolju od ±0,03%, linearnost bolju od ±0,01%, trajnost i garantni rok od 7 godina, kao i servisni rok od 10 godina. Ulaz CA je zaštićen od prenapona na ulazu do 250 Vrms. korisnicima je na raspolaganju preko 1000 različitih modela.

 

Zajedničko za ovaj tip kondicionera je da imaju analogni ulazni kanal koji prihvata signale sa gotovo svih komercijalnih tipova senzora. Signal sa senzora se filtrira, pojačava, izoluje, linearizuje, ponovo filtrira i konvertuje na izlazni naponski ili u ovom slučaju strujni nivo, pogodan za priključenje na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC, ili neki drugi merni ili upravljački sistem. Kondicioneri imaju trostruku galvansku izolaciju - između ulaza, izlaza i napajanja. Isporučuju se sa grafičkim prikazom tačnosti i linearnosti koji je dobijen testiranjem u 200 tačaka u laboratoriji Electronic Design-a. CA serija radi u industrijskom temperaturskom opsegu od -40 do +85°C.

 

Tipovi ulaza

Kondicioneri serije CA imaju različite tipove ulaza u zavisnosti od potrebe korisnika. Razvili smo tipove ulaza za merenje svih i najčešće korišćenih veličina u industriji, a na zahtev korisnika mogu se isporučiti i modeli koji nisu u standardnoj ponudi.
 

CA serija

 

Tip ulaza

CA-30

 

Naponski ulaz

CA-32

 

Strujni ulaz

CA-33

 

RMS ulaz (naponski ili strujni)

CA-34

 

RTD ulaz - Pt100, Pt1000

CA-36

 

Potenciometarski ulaz

CA-37

 

Termoparski ulaz sa CJC

CA-38

 

Tenziometarski ulaz (merni most)

CA-42

 

Transmiterski ulaz (strujna petlja)

CA-43

 

Univerzalni ulaz sa DC ekscitacijom

CA-47

 

Termoparski ulaz sa CJC i linearizacijom

Izlazni opseg i fIltri

Jedna od glavnih karakteristika ovih kondicionera je da korisnici mogu da zahtevaju ulazni opseg prilagođen sopstvenim potrebama, a da biraju izlazni opseg između standardnih opsega za akvizicione sisteme. Filtri obezbeđuju eliminaciju visokofrekventnih šumova iz okruženja, koji dolaze preko ulaza, preko napajanja ili nastaju u samom CA kondicioneru tokom prenosa signala preko galvanske izolacije.

    Izlazni opsezi

    Filtri

 • 4÷20 mA

 • 0÷20 mA

 • 0÷5 V

 • 0÷10 V

 • ±5 V

 • ±10 V

 • ±5 mA

 • ±10 mA

 • ± 20 mA

 • 3 Hz

 • 10 Hz

 • 100 Hz

 • 1 kHz

 • 3 kHz

 • 10 kHz


Kondicioneri serije CA imaju niskopropusni filter petog reda.

 

Cena CA kondicionera zavisi od tipa ulaza, filtra i izlaza. Najveći broj kondicionera ima početnu cenu od 79 € za komad, odnosno 65 € na 100 ili više komada. Cena kondicionera napravljenog po korisničkoj specifikaciji počinje od 150 € za prvi komad, dok se ostali plaćaju po standardnoj ceni za datu seriju. Više informacija i cene su na sajtu  www.ed.rs.
 

 

Tel.: 011-30 850 30;   011-2 450 480
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd 


Ako ubuduće ne želite da primate EDNovosti kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 


34 godine inovacija, 3200 referenci