Serija CS

Izvori za električno napajanje

 

 


Osnovni opis


Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje kondicionera, transmitera ili drugih električnih uređaja koji rade sa jednosmernim stabilisanim naponom od 12, 24 ili 48V. Pored ove osnovne namene izvor se može koristiti i u sklopu merno-upravljačkih ormana ili drugih instalacija ili kao samostalan uređaj gde se zahteva stabilisano napajanje. Kutija izvora je optimizovana za montažu na DIN šinu. Ovi tipovi napajanja rade sa T-BUS konektorima koji se predhodno postave na DIN šinu. Redni T-BUS konektori oslobađaju korisnika da provodnicima spaja izvor sa potrošačima, pod uslovom da i opterećenja koja se instaliraju na DIN šinu koriste ovaj način međusobnog povezivanja. Ukoliko se koriste opterećenja odnosno moduli koji ne podržavaju T-BUS konektore povezivenje se vrši na standardni način kablovima.
     
Izvor koristi princip "off-line flyback" konvertora koji radi u kontinualnom režimu. Projektovan je na platformi integrisanog AC/DC konvertora koji ima ugrađenu regulaciju napona, soft start, strujnu zaštitu, termalnu zaštitu i autorestart.Atributi


Visoka efikasnost do 90%

Tri modela sa izlaznim naponima od 12, 24 i 48V DC

Korisna snaga 30W i 90W 

Podržava T-Bus konektore na DIN šini

Visoka stabilnost napona na punom opsegu opterećenja ±20mV

Mogućnost fine korekcije izlaznog napona u opsegu od ±0.5V do ±2V

Ograničenje snage (prekostrujna zaštita) u toku preopterećenja 

Trajna zaštita od kratkog spoja sa autorestartom

Termalna zaštita <140°C sa temperaturnim histerezisom od  70°C

Zaštita od linijskog prenapona na ulazu (<450V)

Detektovanje linijskog podnapona

Automatski restart za sve vrste ugrađenih zaštita (vreme restarta 1s)

Soft-start smanjuje stresove komponenti pri uključenju

Garantni rok je 2 godine a servisni rok je 7 godina

     
Priključenje se vrši pomoću rednih stezaljki sa provodnicima od minimalno 0.5 mm (maksimalno 2.5 mm), prema rasporedu priključaka označenih na kutiji. Priključci + i – su izvedeni sa po dve stezaljke kako bi se mogla uključiti dva opterećenja bez potrebe da se provodnici dupliraju u jednom priključku. Ovo takođe znači da obe stezaljke označene sa + su na istom potencijalu. Isto se odnosi i za minus priključnicu.


Izlazni n
apon po potrebi, može precizno da se podesi trimerom
na željenu vrednost u granicama od ±0,5V do približno ±2V u zavisnocti od modela. Podešavanje izlaznog napona se vrši pomoću višeobrtnog trimera koji se nalazi sa prednje strane modula. Garantni rok je dve a servisni rok je 7 godina. Korisničko upustvo je na srpskom.


Specifikacije


Tehničke karakteristike su date u sledećoj tabeli. Maksimalna izlazna snaga zavisi od mesta ugradnje uređaja. U zatvorenim, malom, prostoru bez ventilacije pri temperaturi ambijenta većoj od 40°C treba očekivati manju izlaznu snagu, dok će na mestima sa većim strujanjem vazduha i hladnijim ambijentom od 30°C uređaj davati snagu prema specifikaciji.


      

 

CS-XX-30

CS-XX-90

 

 PARAMETAR

Oznaka

Min.

Tipično

Max.

Min.

Tipično

Max.

Jedinica

 Ulazni napon

Vin

85

220

265

165

220

265

VAC

 Ulazna frekvencija

f

47

50

64

47

50

64

Hz

 Potrošnja bez opterećenja

Pin

x

x

x

350

420

500

mW

 CS-12-30 (90)

 Izlazni napon 

Vout

11.9

12

12.1

11.9

12

12.1

V

 Raspon izlaznog napona 

potenciometar

11

13

11

13

V

 Izlazna struja

IOUT

0

x

x

0

4

5

A

 Ripl izlaznog napona

VRipple

x

x

x

-

30

100

mV

 Kontinualna izlazna snaga

POUT

x

x

x

80(*)

W

 Maksimalna izlaz. snaga

POUTMAX

 

 

 

90(**)

W

 Efikasnost

η

 

 

 

78

-

83

%

 CS-24-30 (90)

 Izlazni napon 

Vout

 

 

 

23.9

24

24.1

V

 Raspon izlaznog napona 

potenciometar

 

 

 

23

25

V

 Izlazna struja

IOUT

 

 

 

0

2

2.5

A

 Ripl izlaznog napona

VRipple

 

 

 

-

30

100

mV

 Kontinualna izlazna snaga

POUT

 

 

 

90(*)

W

 Maksimalna izlaz.  snaga

POUTMAX

 

 

 

100(**)

W

 Efikasnost

η

 

 

 

84

-

87

%

 CS-48-30 (90)

 Izlazni napon 

Vout

 

 

 

47.9

48

48.1

V

 Raspon izlaznog napona 

potenciometar

 

 

 

46

-

50

V

 Izlazna struja

IOUT

 

 

 

0

1

1.2

A

 Ripl izlaznog napona

VRipple

 

 

 

-

30

100

mV

 Kontinualna izlazna snaga

POUT

 

 

 

90(*)

W

 Maksimalna izlaz.  snaga

POUTMAX

 

 

 

100(**)

W

 Efikasnost

η

 

 

 

86

-  

91

%

 Ambijent i dimenzije

 Temperatura ambijenta

TAMB

-25

25

50

-25

25

50

°C

 Širina

-

 

22.5

 

-

45

-

mm

 Visina

-

 

99

 

-

99

-

mm

 Dubina

-

 

114,5

 

-

114,5

mm

 Težina

-

 

 

 

-  

330

gr


(*) Pri TAMB=25°C

(**) Max. 5  min. pri TAMB<25°C
ili kontinualno sa prinudnim hlađenjem.
Cene i specifikacije se mogu promeniti bez predhodnog obaveštenja.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs