EDN 5


Izolacioni modul   za A2, Industrijski PC


    
Petlja uzemljenja je najveći neprijatelj analogno/digitalnim sistemima. Kada se u mernom okruženju pojavi potencijalna razlika između senzora i mernog sistema merenja će verovatno biti netačna. Međutim, ako ova potencijalna razlika nosi energiju ona može da uništi A/D modul, računar i sve šta joj se pojavi na putu. Primena izolacionih komponenata rešava ove probleme u potpunosti.
 
 
   
Najjeftiniji su izolacioni pojačavači koji koštaju izmežu 50 i 80€.. Oni zahtevaju štampanu ploču, izolovani DC/DC konvertor za napajanje i dodatne komponente. Kompletan aražman podiže cenu po kanalu na 100€ često i više. S druge strane, specijalizovani izolovani kondicioneri i transmiteri kod poznatih proizvođača imaju nabavnu cena između 150 i 300€. Najčešće oko 200€ po mernom kanalu.

Ako sa izolacionim pojačavačima merite samo deset kanala vi morate da investirate oko 1.000€. Ako koristite kondicionere treba izdvojiti 2.000€. Ovome treba dodati cenu A/D modula. Ko ima postrojenje sa na primer 100 do 200 kanala mora računati sa izdatkom koji može biti toliki da će odložiti ili čak onemogućiti kompletan projekt.

Zato vam skrećemo pažnju na A2-28-IS, A/D modul sa 16 integrisanih izolacionih pojačavača. Modul ima izolaciju između kanala kao i izolaciju između senzora i računara do nivoa od 1000V. Svaki kanal ima svoje izolovano napajanje. Na svakom ulazu se nalazi  Diferencijalni Instrumentacioni Pojačavač tako da korisnik promenom jednog odpornika (bez lemljenja) može da postavi pojačanje kanala od 1 do 10.000 puta. Takođe, svaki kanal ima svoj aktivni LP filter. 

Ulazi su strujni ili naponski a termoparovi se direktno priključuju. Na bordu se nalazi kompenzacija hladnog kraja termopara. Merni mostovi i RTD zahtevaju spoljnu exitaciju. 

A/D konverzija je 12 bitna. Frekventni opseg ulaza je 300 Hz. Na bordu je i 2K FIFO i kaunter-tajmer. Modul ima višeslojnu štampanu ploču sa ekstremnom gustinom ugrađenih komponenata (blizu 1.000). Bord je namenjen za ugradnju u
A2, Industriski PC.
  

A2-28-IS ima cenu od samo 795€. Cena po izolovanom kanalu je 50 € što se smatra vrlo ekonomičnom cenom.
  
Industrijski PC A2 -detalji: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2/a2_opste_2.htm
Cene komponenata: http://www.ed.co.yu/yu/industrijski/a2/cene_za_a2.htm
   

Electronic Design je proizvodjač Industrijskih PC kontrolera, prenosnih PC logera, sistema za akviziciju podataka, izolovanih kondicionera i transmitera. U ponudi su uređaji za merenje temperature vlage, diferencijalnog pritiska, fotospektrometri, acelerometri, AC/DC izvori i izolovani RS-485 komunikacioni moduli. Nekoliko korisnih softverskih alata je na raspolaganju.

 

Spacer

  © Copyright 1982-2005  Electronic Design

 

 

Spacer

  Electronic Design
  Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd

Tel:
Fax: 

011/  308-50-30
011/  308-50-31

 email: ed@ptt.rs
 
http://www.ed.
rs

Spacer