EDN 21
Maj 2019

 NOVOi

 

 
 

BEŽIČNE MREŽE SENZORA

  za merenje temperature i relativne vlažnosti

 

LoRa(Long Range), je novi standard u bežičnim komunikacijama sa velikim dometom koji se odlično pokazao u primeni merenja temperature i relativne vlažnosti u prostoru. Teoretski, LoRa mreža može da uspostavi bežičnu komunikaciju i do 5 km u uslovima optičke vidljivosti. LoRa koristi "Chirp“ modulaciju, koja je veoma otporna na smetnje, pa je to daleko najpouzdaniji bežični sistem u svojoj kategoriji. Mreža LoRa senzora može da radi na 433 za viši ili na 868  MHz za nešto manji domet.

Sistem se sastoji od bežičnih THS sensora, (Temperature Humidity Sensor) Gateway-a, PC servera i specijalizovanog softvera. THS sensor precizno meri temperaturu i relativnu vlažnost i napaja se baterijom sa kojom može da radi više godina u zavisnosti od frekvencije javljanja Gateway-u.

 

Tipične primene LoRa THS mreže

 

 • Farmacija, proizvodnja i čuvanje lekova

 • Pametne zgrade, merenje u humanom prostoru

 • Čiste sobe i bolnički prostor

 • Hladnjače, frižideri, zamrzivači

 • Proizvodnja hrane, staklenici, plastenici i skladišta hrane

 • Sušare, inkubatori, tople komore, kanalski senzori

 • Senzorska komponenta IoT mreže

Osnovne karakteristike

 

 • Domet mreže u krugu od 600 do 1200m

 • Mala potrošnja, višegodišnje trajanje baterije

 • Jedan Gateway radi sa 100 senzora, dodatni sa još 100

 • Daljinsko očitavanje na PC-u ili Internetu

 • Instalacija mreže je trenutna kao i jednostavno etaloniranje

 • µScada specijalizovani softver za prikupljanje podataka

 • Garantni rok je 5, servisni rok je 7 godina

 

 

LoRa mreža senzora za merenje temperature i relativne vlažnosti

 

Senzori šalju podatke u vremenskom okviru od 1 do 100 minuta, bežično, na LoRa gateway, koji ih prosleđuje TCP/IP vezom do servera (PC-a), koji može biti u okviru kompanije ili na Internetu. Lora gateway može biti povezan na računarsku mrežu preko LAN porta ili preko WiFi veze.

LoRa gateway se napaja preko mrežnog adaptera ili sa lokalnom punjivom baterijom. THSenzor može da pamti do 20.000 merenja u slučaju prekida veze, a Gateway pamti do 10.000 podataka, u slučaju nestanka električnog napajanja. Kada se napajanje servera ponovo uspostavi, podaci sa Gateway-a i senzora će se automatski preneti na server i postaviti na svoju rednu i vremensku poziciju u okviru zapisa izmerenih vrednost, tako da ni jedno merenje neće biti izgubljeno.

THS mreža radi sa softverom VTP µSCADA koji štiti, filtrira, meri, usrednjava, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu i radi sa 100 THSenzora. Softver podržava FDA zahteve 21CFR part 11 i alarme putem SMS poruka.

Cene su niže od stranih konparativnih proizvoda za isti ili često bolji kvalitet. Više informacija nalazi se na sajtu www.ed.rs ili na strani LoRa, bežična mreža senzora.
 

 

 

Tel.: 011-30 850 30;   011-2 450 480
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd 


Ako ubuduće ne želite da primate EDNovosti, kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 


37 godina inovacija, 3500 referenci