EDN 19
Decembar 2018

 Novoi

 

 


 
Super ekonomična mreža senzora za merenje i monitoring temperature i vlažnosti

 

 

Osnovna komponenta mreže je unapređeni, ambijentalni, HYT (HumiditY Temperature) digitalni senzor za merenje temperature i relativne vlažnosti. Mreža senzora sa PC-om komunicira preko RS-485 interfejsa uz pomoć Modbus protokola. Visoka tačnost, pouzdani komunikacioni protokol i jednostavna montaža ga čine idealnim za upotrebu u skladištima, poslovnom prostoru i drugim mestima gde je potreban precizan i pouzdan monitoring temperature i/ili relativne vlažnosti kao i elektronski zapis na lokalnom PC-u ili mreži PC-a.
 

 Povezivanje senzora sa PC-om je ekstremno jednostavno i vrši se jeftinim telefonskim kablom koji ide od senzora do senzora i na kraju preko USB-485 konvertora na PC, kao na gornjoj slici. Sa boljim kablom rastojanje može biti i preko 1200m. USB-485 konvertor ima integrisan sistem za napajanje senzora pa kroz isti kabl sa 4 provodnika prolazi i signal i električno napajanje. Na svaki HYT senzor se može prikljućiti dodatna merna sonda sa kablom dužine do 2 m, čime se dobijaju dva merna mesta po ceni jednog, na primer, senzor meri parametre u frižideru, a sonda u zamrzivaču.

HYT spada u grupu senzora profesionalne tačnosti. Tipična merna greška za temperaturu je 0,3°C, a za vlažnost ±2%. Ovo omogućava  primenu u industriji hrane, lekova i hemijskih proizvoda, kao i za praćenje fizičkih parametara u humanom prostoru. HYT ima garantni rok od 7 godina i servisni rok od 10 godina.

Etaloniranje senzora  se radi na zahtev i obavlja se u akreditovanoj laboratoriji po ISO-17025.

Mrežu prati snažan softver "VTP µSCADA" koji meri, grafički i numerički prikazuje, beleži, analizira merenja, štampa i alarmira u slučaju prekoračenja postavljenih granica za relativnu vlažnost i temperaturu. Softver podržava 21 CFR part 11 zahteve.

HYT senzori imaju dva do tri puta nižu cenu od senzora konkurentnih proizvođača. Pri tom, imaju višu tačnost, sedam puta duži garantni rok, ne zahtevaju dodatne investicije, kao na primer sistemi sa strujnim prenosom signala 4 do 20 mA i dostupni su odmah.

 

 Tipovi senzora i cene 1 do 24 kom. 25 do 99 100 +
 HYT senzor za merenje temperature 55 € 50 48 €
 HYT senzor za merenje temperature i vlažnosti 59 € 53 49
 Dodatna sonda za merenje temperature (dužina kabla je 2m) 19 16 € 14
 USB-485 konvertor (potreban samo jedan po mreži) 65 €    


Više informacija o ovim proizvodima nalazi se na sajtu www.ed.rs

 


Tel.:
011-30 850 30;   011-2 450 480
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd 


Ako ubuduće ne želite da primate EDNovosti kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 


36 godina inovacija, 3400 referenci