EDN 18
Decembar 2017

 Novoi

 

 


USB sistem za akviziciju podataka sa izolovanim kondicionerima

Univerzalni USB (ili LAN) modul sa galvanski izolovanim kanalima u metalnom kućištu

  


Electronic Design je razvio novu seriju ekonomičnih, modularnih akvizicionih sistema visokih performansi pod nazivom  DAS (Data Acquisition System). Ove uređaje karakteriše galvanska izolacija između mernog polja i sistema kao i između kanala. Korisnik ovaj sistem može da konfiguriše sa 8 analognih ulaznih izolovanih kondicionera i opciono sa dva D/A kondicionera. Takođe, svaki od DAS sistema ima i osam digitalnih kanala podeljenih u dve grupe po 4. Svaka grupa može da bude ulazna ili izlazna. Na raspolaganju je jedan kaunter, kao i veza za prosleđivanje takta A/D konvertora sledećem sistemu ukoliko se koristi. Ovo omogućava sinhroni rad većeg broja DAS sistema.

DAS serija ternutno ima DAS-200 sistem sa 12 bitno rezolucijom i DAS-1000 sistem sa 16 bitnom rezolucijom:

  • DAS-200 je USB akvizicioni modul. Brzine semplovanja su 100 kS/s ili 500 kS/s za A/D i 250 S/s za D/A

  • DAS-1608 je LAN akvizicioni modul. Brzina semplovanja je 250 kS/s za A/D i 250S/s za D/A.

 

 

 

 


Na analognim i digitalnim ulazima i izlazima se nalaze  minijaturni izolovani kondicioneri signala, serije CM koji su razvijeni iz popularnih kondicionera CA serije. Korisnik može svaki analogni kanal da konfiguriše sa istim ili različitim tipom kondicionera. ulazni opseg i tip ulaza: naponski, strujni, RTD, RMS, potenciometar, termopar, merni most ili transmiter.

Kondicioneri serije CM obezbeđuju električnu (galvansku) izolaciju između senzora i mernog sistema do 1500V. Imaju veoma visoku tačnost, linearnost i trajnost, a na raspolaganju je veliki broj različitih modela. Zajedničko za ovaj tip kondicionera je da imaju jedan analogni ulazni kanal koji prihvata signale sa gotovo svih komercijalnih tipova senzora.

Signal sa senzora se filtrira, pojačava, izoluje, linearizuje, ponovo filtrira i konvertuje na izlazni naponski nivo koji se zatim obrađuje u lokalnom sistemu za akviziciju podataka. Kondicioneri imaju izolaciju i od električnog napajanja.

 

Tip senzora

Opis

 
Familija izolovanih naponskih ulaznih kondicionera od 10mV do 1.000V DC.  Linearnost ±0.02%; Tačnost ±0.05%. Izolacija 1.000V


CM izolovani kondicioner signala

Familija izolovanih strujnih kondicionera od 10mA do 8A DC. Linearnost ±0.02%; Tačnost ±0.05%. Izolacija 1.000V
RMS/DC" izolovani ulazni kondicioneri za merenje efektivnog napona
(do 500V) i efektivne stuje (do 5A).
Izolacija 1.000V
Linearizovani RTD kondicioner sa 2 ili 3 provodnika za Pt100 do Pt1000  i za merne osege od -100C do +600C.  Izolacija 1.000V
Potenciometarski ulazni kondicioneri za potenciometre od 10 KOma. Linearnost ±0.05%; Tačnost ±0.1%. Izolacija 1.000V
Kondicioneri termoparova sa kompenzacijom hladnog kraja. J, K, T, E, R, S, B i N. Tačnost ±0.05%. Izolacija 1.000V
Izolovani kondicioneri mernog mosta (tenziometarski). Izolovana Ekscitacija za merne mostove od 100 Oma do 10 kOma. Linearnost ±0.02%; Tačnost ±0.05%. Izolacija 1.000V
Kondicioner sa strujnom petljom za napajanje senzora. Napajanje od 3,3V do 15V (opciono 24V). Linearnost ±0,03%; Tačnost ±0,08%


 

Drajveri i softver se jednostavno instaliraju. Za instalaciju i kalibraciju sistema tu je softver "Instacal". Postoje drajveri za Windows, kao i biblioteke i primeri za razvoj aplikacija u Visual Studio.Net, NI LabView, Python, za Android i Linux.

 

ED može na zahtev korisnika da razvije data acquisition aplikaciju za rad u Windows okruženju prema korisničkim specifikacijama.

 

Više informacija o ovom proizvodu nalazi se na sajtu www.ed.rs

 


Tel.:
011-30 850 30;   011-2 450 480
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd 


Ako ubuduće ne želite da primate EDNovosti kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 


35 godina inovacija, 3300 referenci