EDN 14
 
Novembar  2012

 

 

 

 

Novi ekonomični
 

 

            Automatski sistem za merenje relativne vlažnosti i temperature


   

 

 

Standardi kvaliteta nas obavezuju da merimo relativnu vlažnost i temperaturu (RH&T) u mnogim situacijama.  Ova merenja  se pre svega odnose na proizvodnju i čuvanje hrane, kozmetičkih i hemijskih preparata gde se često zahteva i dokumentovana istorija ovih događaja. Slične potrebe  imaju apoteke, bolnički prostor, laboratorije, serverske sobe, muzeji biblioteke, stambeni i boravišni prostor kao i brojne druge primene gde merenja relativne vlažnosti i temperature može da bude važno.

 

Jednostavan kompjuterski sistem merenja


Novi, cenovno optimizovan, digitalni senzor HYT (HumiditY Tempereture) omogućava formiranje ekonomične mreže koja na PC-u može da prikupi izmerene vrednosti sa više stotina HYT senzora.   

 

Osnovni model HYT senzora meri temperaturu ambijenta u opsegu od -40  do  85°C i relativnu vlažnost u opsegu od 0 do 100%. Drugi još ekonomičniji tip senzora TS meri samo temperaturu od -40  do  85°C. Oba tipa mogu da se miksuju u mreži. PC sa senzorima komunicira pomoću Modbus protokola. Za ožičenje se može upotrebiti UTP ili telefonski kabl se niskom nabavnom cenom.

 

 

Blok dijagram ekonomične i jednostavne mreže senzora  za merenje relativne vlažnosti i temperature

 

 

  

Primene


 

 

Atributi


 
 • Klimatska i meteorološka merenja u prostoru

 • Proizvodnja, obrada i čuvanje hrane

 • Skladišta za čuvanje različitih vrsta robe

 • Hladne komore, sušare i klima-sistemi

 • Medicinska istraživanja i laboratorije

 • Apoteke, medicinsko i bolničko okruženje

 • Akvizicija podataka, merenje, logovanje i testiranje

 • Integrisani RH&T senzori u jednom pakovanju

 • Modbus protokol

 • Tačnost merenja temperature je bolja od ±0,5°

 • Tačnost merenja relativne vlažnosti je bolja od ±3%  

 • Sistem generiše predalarm, alarm, SMS ili Internet alarm

 • Znatno niža cena sistema od stranih komparativnih proizvoda

 • Garantni rok je 7 godina, servisni rok je 10 godina 

 

 

Mreža


Senzori se međusobno povezuju kablom koji ima dve upredene parice malog preseka kakav se obično koristi u telefonskom ožičenju. Kabl se postavlja od senzora do senzora i na  kraju preko USB/RS-485 konvertora na PC. Komunikacija se vrši kroz jednu paricu, a kroz drugu paricu se prenosi napajanje senzora. Na jedan USB port je moguće priključiti mrežu od 127 senzora, a ako je to nedovoljno na drugi USB port se može priključiti još jedna mreža sa istim brojem senzora. Na svaki sledeći raspoloživi USB port se takođe, po potrebi može priključiti po 127 senzora.

 

Softver


 Uz svaki HYT sistem senzora se isporučuje grafički softver za akviziciju podataka, merenje, analizu i upravljanje. Softver linearizuje, meri, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala u realnom ili prošlom  vremenu. Opciono se može dodati GSM prenos alarma. Na zahtev korisnika senzori mogu da se etaloniraju u akreditovanoj laboratoriji.

 

Podaci se zapisuju u bazu podataka, a istovremeno korisniku je omogućen monitoring u realnom vremenu, istorija događaja, svetlosno i zvučno alarmiranje i mnoge druge korisne opcije. Softver je napisan u grafičkom LabVIEW.exe okruženju i radi pod Windows XP ili Windows7 OS. Sistem šalje alarme preko TCP/IP mreže ka udaljenom računaru, preko SMS-a ili e-mail-a. Softver je intuitivan i lako se koristi. 

 

Kratka obuka budućeg korisnika se vrši nakon instalacije sistema ili prilikom isporuke ukoliko je kupac sistem integrator. Tehnička dokumentacija je na srbskom jeziku. Konsultacije i telefonska pomoć su besplatne. 

  
 
 

 

 


 
T
el. 
 011- 308 50 30  ili  011- 2 450 480
Makenzijeva b.b.-Pejton, Beograd 

 
Ako ne želite ubuduće da primate EDNovosti kliknite
ovde i pošaljite e-mail.

 

 

 


 30 godina inovacija, 2900 referenci