EDN 11
 Februar 2008
   

26 godina inovacija
2400 referenci

 

Logeri relativne vlažnosti i temperature


   

VTL “Logger - Data Recorder” snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji u bilo kom ambijentu samostalno meri i pamti izmerene vrednosti temperature u opsegu od -20°C do +60°C (opciono od -40°C do +85°C) i vlažnosti u opsegu od 0 do 100% VTL logeri su za mapiranje prostora bolje rešenje od senzora koji se ožičavaju jer ne zahtevaju spoljno električno napajanje, postavljanje kablovske instalacije, sistem za akviziciju i PC. Zbog svoje autonomnosti VTL Loger se preporučuje za mapiranje, kvalifikaciju i validaciju prostora, klimatska merenja, merenja na terenu i u laboratorijama, za praćenja robe koja je osetljiva na temperaturu i vlažnost u toku transporta itd.


 

  

Primene


 

 

Atributi


 • Mapiranje, validacija i kvalifikacija prostora

 • Mapiranje i validacija hladnih komora

 • Klimatska i meteorološka merenja i analize

 • Praćenje robe koja se prevozi

 • Proizvodnja i čuvanje lekova i hrane

 • Medicinska i farmaceutska istraživanja

 • Sigurna primena u eksplozivnim sredinama

 • Akvizicija podataka, merenje i analiza

 • Instrumentacija i laboratorije

 • Superiorna alternativa sistemima koji se ožičavaju

 • Tačnost: temperatura ±0,5°C; relativna vlažnost ±3%

 • Opseg -20°C do +60°C i vlažnosti od 0 do 100%

 • Snimanje podataka sa jednom baterijom do 3 godine

 • Zapisi kontrolisani satom realnog vremena

 • Komunikacija sa PC-om preko USB porta

 • Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku

 • Garantni rok je 5 a servisni rok je 7 godina

 • Vrlo ekonomičan 99 €


VTL ima vrlo male dimenzije
i težinu od samo 45 gr pa se lako postavlja na merno mesto pomoću dvostrane samolepljive trake ili pomoću magnetne pločice, a može jednostavno da se stavi na policu ili u ambalažu zajedno sa robom koja se skladišti ili prevozi. Izmerni podaci se preko USB porta prebacuju na PC gde se analiziraju, čuvaju i po potrebi štampaju.

 
 

   

 

Upotreba


 

 

Softver


Upotreba logera je vrlo jednostavna i ima samo tri koraka:

  

1. Podešavanje početka, kraja i brzine uzimanja uzoraka

2. Postavljanje logera na mesto merenja i nakon merenja

3. Prebacivanje zapisanih merenja u PC.

 

Nakon trećeg koraka podaci se u PC-u mogu analizirati, štampati i čuvati u arhivi kao dokumenti.

 

Logeri se isporučuju sa softverom za merenje, prikazivanje, analizu i štampanje izveštaja o izmerenim veličinama za određeni vremenski period. Lako se instalira i koristi, a dizajniran je za korisnike koji nisu kompjuterski specijalisti.

 

    

    

 
Za VT Loger Electronic Design jedini na ovom prostoru nudi softverski paket sa opcijom koji podržava specifikacije i zahteve FDA (U.S. Food and Drug Administration).
"VT-Logger-FDA" je softver za mapiranje, validaciju, merenje i regulaciju ambijenta i on generiše “Tamper-Proof“ fajlove i kriptovane elektronske zapise koji zadovoljavaju zahtevanu FDA 21 CFR Part 11 specifikaciju.

   

VTL Loger radi sa senzorom koga prati certifikat o kalibraciji koji je u saglasnosti sa ISO/IEC 17025. Integrisani standardi su komparativni sa NIST (National Institute of Standards and Technology) i NPL (National Physical Laboratory). Dokument se isporučuje uz proizvod.

Više informacija: VTLlogger (PDF format).
 

  

 

   

  

Cene:


VTL ima cenu od 99 Eura. Kit od 12 ili 24 logera veoma olakšavaju i ubrzavaju mapiranje i kvali-fikaciju prostora. Cena za kit od 12 logera je 995, a za 24 logera je 1.850 Eura. Cene se odnose na logere za merni opseg od -20°C do +60°C

 

 

 

 

edesign@eunet.yu
www.ed.co.yu

 

Tel. 011  308 50 30


  
Ostali
proizvodi kao što su Industrijski PC, kondicioneri i transmiteri signala, senzori za merenje relativne vlažnosti i temperature,
Logeri, RS-485 konvertori,sistemi za akviziciju podataka i merenje i druge komponente, pogledajte na našem sajtu
www.ed.co.yu

Ako želite da se odjavite jednostavno kliknite na "Replay"