Opšte

Modul ED-DSS (Digital line Surge Suppresion) je modul koji serijske portove štiti od udara groma, prenapona, naponskih tranzijenata i drugih naponskih smetnji. Zaštićena su tri signala sa aktiviranjem zaštite na približno 6,8V. Modul ima tri vrste zaštite, gasne varničare, otporničke mreže i tranzientne naponske supresore. Da bi uređaj ispravno funkcionisao, neophodno je dobro uzemljenje. ED-DSS poseduje kleme sa zavrtnjem radi povezivanja na uzemljenje. Modul zadovoljava dve specifikacije od 6000 V: IEC 1000-4-5 i IEEE C62.41-1991. Da bi se obezbedila najbolja zaštita opreme, potrebno je voditi računa o nekim osnovnim pravilima:

Pre svega ED-DSS treba postaviti što je moguće bliže uređaju koji se štiti. Drugo, treba obezbediti najbolje moguće uzemljenje na priključku za uzemljenje modula. Dužina kabla za uzemljenje treba da bude što kraća. Kao preporuka, treba koristiti bakarni provodnik preseka minimalno 1mm2 i ne duži od 1m. I na kraju, DIN šina na koju se postavlja modul mora da bude uzemljena.

Specifikacije ED-DSS

   

Parametar Vrednost
Napon aktiviranja zaštite Min 72V DC; Max 108V DC
Napon aktiviranja zaštite - treći stepen Min 6,45V; Max 7,14V
Redna otpornost - drugi stepen 2,7Ω
Struja pražnjenja 25 kA
Vreme aktiviranja zaštite Manje od 5x10-9 sekundi
Konektori za priključenje Tri bloka priključaka (svaki sa 4 kleme sa zavrtnjem)
Opseg radne temperature -40°C do +80°
Opseg temperature skladištenja -40°C to +85°
Relativna vlažnost 0-95%  bez kondenzacije
Dimenzije Visina 92 mm, Dubina 114,5 mm i Širina 22,5 mm

Cena € (bez PDV-a)

   

Tip 1 do 9 10+
ED-DSS Industrijska prenaponska zaštita za RS-422/485 linije 75 65

Garantni rok 5 godina, servisni rok 7 godina.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs