Opšte

RS-485 Ripiter se koristi da električno izoluje jedan deo RS-422/485 mreže od drugog dela RS-422/485 , da omogući proširenje postojećeg RS-485 sistema sa 32 interfejsa na veći broj i da poveća rastojanje između dve mreže RS-485 sistema koje povezuje.

Sve linije za prenos podataka kao i linije napajanja i uzemljenja su međusobno električno izolovane na dva nezavisna dela. Napajanje modula je takođe električno izolovano od obe strane RIPITERA.

RS-485 Ripiter može da bude konfigurisan sa komponentama za terminaciju signala sa obe svoje strane. On podržava slanje podataka, prijem podataka, i ima zaštitno uzemljenje na obe strane linije. Pozicije kratkospojnika prilikom isporuke su iste za svaku stranu RS-485 RIPITER-a i odgovarju brzini prenosa od 9600 boda (bauda).

 

Priključenje

RS-485 Ripiter može da radi u dvožičnom polu duplex sistemu, četvorožičnom polu duplex sistemu ili četvoro-žičnom duplex sistemu. RS-485 Ripiter može takođe da radi kao četvorožični u dvožični konvertor.

Kada je jedna strana RS-485 Ripiter-a povezana kao dvožični uređaj i njegova druga strana kao četvorožični uređaj namenjena  za "point to point", RS-422 interfejs se može povezati direktno na dvožični RS-485 multi-drop sistem. Za potiskivanje smetnji, prenapona i tranzijenata priključak zaštitnog uzemljenja mora biti privezan za uzemljenje.

Kako radi

Kada se podaci ne prenose kroz Ripiter risiveri su omogućeni na oba kraja uređaja. Pošto se podaci prime na jednom kraju Ripitera, suprotni drajver je uključen. Kada Ripiter primi padajuću ivicu poslednjeg bita podataka, čeka jedan karakter da isključi drajver. Ovu pauzu proizvođač postavlja na približno jednu ms da bi odgovarala brzini prenosa od 9,600 bita u sekundi. Pauza se može promeniti prekdačima (dipswitch-om) koji se nalaze na prednjoj strani kutije. Izbor brzine prenosa na RS-485 Ripiteru će odgovarati najvećem broju standardnih primena.

 

Specifikacije

 

Parametar

Optička Izolacija

1,500 Vrms kontinualno;  4.000 Vrms 1 minut

Potiskivanje tranzijenata

600 W peak snaga disipacije

Kapacitivnost

3,000 pF max.

Brzina prenosa

Izbor od 2400 do 115.2 kboda (opcija do 460.8 kboda)

Temperaturni opseg

-40 to +80°C

Vlažnost

5 do 95% bez kondenzacije

Napajanje

10 do 30 V (disipacija 800 mW max.)

Struja napajanja

60 mA max pri napajanju od 24 V DC

Dimenzije

Visina 92 mm, Dubina 114,5 mm i Širina 22,5 mm

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs